Luet artikkelia:

Huolehdi yrityksesi maineesta kommentoimalla sosiaalista mediaa

Viime päivinä olen lueskellut kirjoja, jotka käsittelevät sosiaalista mediaa osana yrityksen markkinointia. Aihepiiri on ajankohtainen, kuitenkaan useimmilla yrityksillä ei tunnu olevan selvää strategiaa sosiaalisen median hyödyntämiseksi markkinoinnissa.

Markkinoinnin peruskurssilla opitaan, että markkinointi ei ole pelkkää mainontaa. Markkinointia on kaikki markkinoivan organisaation intressien edistäminen, suhteiden luominen muihin toimijoihin sekä näiden intressien täyttäminen ja tarpeiden tyydyttäminen vaihdannan ja lupausten täyttämisen kautta.

Mille tahansa organisaatiolle on tärkeää pyrkiä luomaan myönteistä kuvaa organisaatiosta. Nykyään yhä suurempi osa julkisuudesta on hajautunut pieniksi osajulkisuuksiksi, jotka näkyvät esimerkiksi Internetin keskustelupalstoilla ja bĺogeissa. Tähän julkisuuteen ei voi vaikuttaa pelkällä mainonnalla tai lähettämällä lehdistötiedotteita perinteiselle medialle.

Mainonnan sijaan yrityksen on osallistuttava Internetin sisältöjen sekä sosiaalisen median rakentamiseen. Tämä onnistuu yksinkertaisimmillaan kommentoimalla blogeja ja osallistumalla eri keskustelupalstoilla käytävään keskusteluun ainakin silloin, kun yrityksen toiminta nousee esille kielteisessä valossa.

Olen varma siitä, että esimerkiksi TAK Palvelumittaria kauppaava Tutkimus- ja analysointikeskus TAK oy seuraa Internetissä julkaistuja yritystä koskevia kirjoituksia. Kuitenkaan yrityksellä ei näytä olevan minkäänlaista pyrkimystä vaikuttaa itseään koskeviin keskusteluihin. Nyt kriittiset äänet eivät herätä yritykseltä minkäänlaista kommentointia.

Blogiyleisön mielee nouseekin epäilys, että kenties myös yrityksen johto on sitä mieltä, että yrityksen tutkimustoiminta on laadutonta, kuten Katleena Kortesuo kirjoittaa blogissaan.

Sosiaalisen median aikakaudella yritys ei voi kontrolloida itseään koskevaa kirjoittelua. Internetissä on kuitenkin mahdollista vaikuttaa yrityskuvaan osallistumalla fragmentoituneeseen julkisuuteen. Tätä mahdollisuutta ei pidä jättää käyttämättä.

Rahasta-blogin seuraava artikkeli ilmestyy ensi keskiviikkona.

Tämän artikkelin kirvoittamat kommentit

Esitä oma näkökulmasi

Lukijat

 

Copyright 2010.

Blogi käyttää kevyesti tuunattua Modern Clix -teemaa, jonka Introblogger on muokannut Blogspotia varten.