Archives

Gutenbergin aikakaudelta Googlen kaudelle

Viime kuukausina on eri puolilla nettiä voinut törmätä artikkeleihin, joissa väitetään bloggausta kuolleeksi ilmiöksi. Blogien kirjoittamisen sijaan aikaansa seuraavan nettikansalaisen pitäisi kuluttaa aikaansa esimerkiksi podcasteja tekemällä ja seuraamalla. Monet tunnetut bloggaajat upottavat nykyään blogeihinsa videokatkelmia, joiden ansiosta tekstin ohella tietokoneruudulle ilmestyy puhuva pää.

Viihdyttävän tai vakuuttavan videon tuottaminen on kuitenkin vielä vaikeampaa kuin vakuuttavan tekstin kirjoittaminen. Monille nimittäin jo lyhyen nettiartikkelin tai vaikkapa hiukan muodollisemman sähköpostiviestin kirjoittaminen tuottaa suuria vaikeuksia. Yllättävän usein sähköpostilaatikkooni tuleekin yrityksiltä viestejä, joiden vakuuttavuus kärsii huolimattomasta kielenkäytöstä tai vakavammista kielivirheistä. Jos epäilet viestintätaitojasi, suosittelen sinua tarttumaan Katleena Kortesuon mainioon kirjaseen Tekstiä ruudulla: Kirjoitamme verkkoon (Infor Oy, 2009). Kortesuon kirja käsittelee tekstimuotoista verkkoviestintää varsin laajasti. Verkkotekstien erityispiirteet tulevat lukijalle tutuksi, samoin intranetin luonne sisäisen viestinnän välineenä.

Usein yritysten julkisten verkkosivujen tekstit ovat varsin hyvin kirjoitettuja. Niiden kirjoittamisesta vastaavat usein ammattimaiset kirjoittajat. Monessa yrityksessä ongelmat keskittyvätkin sähköpostiviestintään. Usein yrityksillä ei ole selkeitä käytäntöjä ja kirjallisia ohjeita, joita kaikkien työntekijöiden tulisi noudattaa ulkoisessa tai sisäisessä viestinnässä. Tämän vuoksi viestien tyyli, kieli ja rakenne horjuvat eikä tiedusteluihin vastata riittävän nopeasti.

Todennäköisesti tämänkin blogin tekstien laatu vaihtelee. En viitsi useinkaan hahmotella tekstejä etukäteen, en suunnittele postauksen pituutta tai muistele pilkkusääntöjä jokaisen virkkeen kohdalla. Syyllistyn usein myös blogibluffiin korjailemalla aikaisemmin kirjoittamieni juttujen kieliasua. Jos vanhan jutun kieliasussa jokin häiritsee minua, häiritsee se todennäköisesti myös ainakin osaa lukijoistani. Tänä Photoshopin ja Blogspotin aikakautena ei lukija voi enää luottaa sen paremmin painetun kuvan totuudenmukaisuuteen kuin julkaistun tekstin muuttumattomuuteen. Yhtä kaikki, kirjoitettu teksti pysyy myös Googlen aikakaudella tärkeänä viestintämuotona.

Kaikesta päätellen myös omilla kirjoituksillani on jotain arvoa ainakin joillekin lukijoille, sillä blogille on kertynyt pienehkö vakituisten lukijoiden joukko. Tämä joukko ei näytä katoavan, vaikka olen viime aikoina hidastanut blogin ilmestymistahtia kolmesta viikottaisesta jutusta yhteen juttuun. Puolen vuoden aikana myös blogini luonne on muuttunut. Alussa kirjoitin lähinnä tietoartikkeleita, joiden tarkoituksena oli opastaa lukijoita pystyttämään pienimuotoista verkkobisnestä. Viime viikkoina artikkelini ovat olleet luonteeltaan lähinnä kolumneja, liuskan mittaisia näkökulmia Internetin maailmaan. Uudistuminen ja muuntuminen tuntuu luonteenomaiselta tälle ilmaisumuodolle -- minunhan ei tarvitse sen paremmin miellyttää tilauksestaan maksavia asiakkaita kuin mainostajiakaan.

Tietotuotteesta mainosviestiksi

Vielä muutama vuosi sitten kirjoitetuissa amerikkalaisissa oppaissa, jotka käsittelevät rahan ansaitsemista Internetissä esitettiin yksinkertainen suunnitelma rahan tekemiselle:

1. Pystytä nettisivu tai blogi.
2. Kirjoita mahdollisimman runsaasti juttuja, jotta sivu nousee Googlen hakutuloksissa mahdollisimman korkealle.
3. Kerää lukijoitesi sähköpostiosoitteista tiedosto.
4. Ryhdy myymään kumppanuusohjelmien tuotteita tai laatimaasi tietotuotetta sähköpostilistasi jäsenille.

Tämän suunnitelman mukaan toimittaessa nettiyrittäjä ei ole riippuvainen mainostuloista. Oikeastaan tätä mallia noudattavan yrittäjän ei edes kannata laittaa sivulle mainoksia: mitä paremmin mainokset kohdistuvat (ja keräävät napsautuksia), sitä vähemmän yrittäjä onnistuu myymään sivulla vieraileville kuluttajille omaa tuotettaan.

Parhaat tuotot tämän periaatteen mukaan toimittaessa syntyvät, kun yrittäjä laatii oman tietotuotteen -- eli sähköisen kirjan. Tällöin tuotteen fyysiseen valmistamiseen tai sen postittamiseen ei kulu rahaa. Näin kirjoittajan osuudeksi tulee sata prosenttia myyntihinnasta, kun taas esimerksi painettujen ja kaupallisessa levityksessä olevien kirjojen myyntihinnasta kirjoittaja saattaa saada vain 15 prosenttia.

Useimmat yhdysvaltalaiset "make money online" -sivustot tuntuvat noudattavan nykyäänkin tätä periaatetta. Toimintatapaan liittyy kuitenkin muutamia ongelmia, joista osa on yleismaailmallisia ja osa tyypillisiä pienelle kielialueelle.

Pienen kielialueen ongelma on luonnollisesti potentiaalisen asiakaskunnan pienuus. Voi hyvinkin olla mahdollista myydä muutamalla kymmenellä dollarilla yhdysvaltalaiselle yleisölle vihkosta, joka antaa ohjeita papukaijan opettamista varten. Suomessa tämänkaltainen tietotuote tuskin muodostuisi suureksi menestystuotteeksi.

Tietotuotteiden myyntituotot ovat ilmeisesti laskeneet viime vuosina huolimatta siitä, että erilaiset e-kirjojen lukulaitteet alkavat pikkuhiljaa tulla kuluttajamarkkinoille. Verkkoyrittäjien tuotteet ovat nimittäin tavallisia Word- tai pdf-tiedostoja, eikä niitä kyetä kovin helposti suojaamaan kopioinnilta. Tämän vuoksi käytännössä mikä tahansa maksullinen, vähänkin suurempaa yleisöä kiinnostava tietotuote valuu nykyään nopeasti Internetin vertaisverkkojen muodostamalle harmaalle vyöhykkeelle.

Tietotuotteista maksaa siksi enää vain kaksi kuluttajaryhmää: ne Internetin käyttäjät, jotka eivät osaa tai halua käyttää vertaisverkkoja. Tämän vuoksi tietotuotteista maksaminen alkaa muistuttaa juomarahan antamista kirjoittajalle. Yhdysvalloissa tämäkin toimintamalli voi tuottaa hyvin. Sen sijaan rationaalinen kuluttaja, joka pyrkii maksimoimaan kulutuksensa käytettävissään olevat tulot huomioiden, ei maksa tuotteesta mitään. Kuluttaja näet maksimoi kulutuksensa ottamalla ilmaiseksi sen, mitä saa. Tällöin rahat voi kuluttaa tuotteisiin, joita ei saa ilmaiseksi (esimerkiksi olut).

Tämän vuoksi painopiste näyttääkin siirtyvän tietosisällön sijaan palveluista maksamiseen. Näin ilmaiseksi jaettava tietotuote muuttuu maksullisen palvelun, kuten koulutuksen, yritysvalmennuksen tai vaikkapa hakukoneoptimoinnin mainokseksi. Tietoa jaetaan, jotta tiedon lukija ymmärtäisi palkata maksutonta tietosisältöä jakavan konsultin ratkaisemaan oman liiketoimintansa ongelmia. Näin tiedon jakamisesta on tullut markkinointia.

Unohda tunteet, keskity synteihin!

Markkinointi ja mainonta pyrkivät käyttämään hyväksi kuluttajien tunteita - tunteisiin vetoamalla voidaan vaikuttaa kuluttajien ostopäätöksiin. Verkossa kannattaa kuitenkin keskittyä tunteiden sijaan synteihin, joiden avulla voidaan saada aikaan vielä enemmän kuin tunteilla.

Seitsemän kuolemansynnin luettelo syntyi teologiassa jo vajaa kaksituhatta vuotta sitten. Yleisimmin kuolemansynteinä esitetään ylpeys (tai turhamaisuus), kateus, viha, laiskuus, ahneus, ylensyönti ja himo. Tämä luettelo toimii hyvänä oppaana nettibisnekselle aivan riippumatta henkilökohtaisesta uskonnollisesta vakaumuksestasi.

Synneiksi tulkittavat luonteenpiirteet nimittäin johtavat samankaltaisena toistuvaan käyttäytymiseen ja toistuviin tekoihin. Ylensyömisen syntiin syyllistyvä kuluttaja syö toistuvasti liikaa, ahne yrittää saada yhä enemmän rahaa, turhamainen kuluttaa rahaansa muotiin ja kauneuteen, laiska pyrkii pääsemään aina vähemmällä, himokas haluaa tyydyttää himonsa yhä uudelleen ja uudelleen, kateellinen haluaa hankkia samat tavarat kuin naapurinsa. Viha puolestaan toimii motiivina mitä erilaisimmille teoille.

Toistuvuus on avain suurten tuottojen synnylle. Markkinoijatkin ovat havainneet, että on helpompaa myydä vanhoille asiakkaille aikaisempaa enemmän kuin saada myytyä mitään uusille asiakkaille. Bloggaajan puolestaan on helpompaa saada vanhat lukijat palaamaan sivulle kuin houkutella uusia vakituisia lukijoita.

Osa synneistä sopii toisia paremmin verkkobisneksessä hyödynnettäväksi. Esimerkiksi vihan tai kateuden avulla voi olla vaikeaa myydä lukijoille mitään maksullista tuotetta. Näihin kahteen kuolemansyntiin vetoavalla ja niitä voimistavalla blogilla voi kuitenkin onnistua pääsemään esimerkiksi kaupunginvaltuustoon.

Turhamaisuuteen ja ylpeyteen vetoava blogi taas voi kerätä hyvin suuria lukijakuntia. Esimerkiksi tyyli- ja muotiblogit ovat hyviä esimerkkejä turhamaisuutta hyödyntävistä blogeista. Tähän syntiin vetoava blogi ei välttämättä menesty taloudellisesti kovin hyvin, sillä tuottoihin pääseminen edellyttää usein tavaramuotoisten tuotteiden myymistä.

Sama ongelma on ruokaan ja syömiseen keskittyvillä blogeilla. Syöpöttelyyn taipuvaisille kuluttajille voi myydä ruokaa, herkkuja ja kokkauskirjoja. Jos haluat ansaita syöpöttelyyn taipuvaisten ihmisten kustannuksella, on sinun jälleen myytävä tavaraa.

Jäljelle jäävät siis ahneus, himo ja laiskuus. Suuri osa puhtaasti verkossa tapahtuvasta voitollisesta liiketoiminnasta hakee käyttövoimansa näistä synneistä, sillä niihin liittyvä tarpeiden tyydyttäminen on mahdollista informaatiotuotteita kuluttamalla. Koska ihmisen tarpeita ei voi koskaan täysin tyydyttää, on samoille ihmisille mahdollista myydä yhä uudestaan ja uudestaan tuotteita, jotka lupaavat rikkautta, seksuaalista tyydytystä ja helppoja ratkaisuja elämän ongelmiin.

Tämän blogin lukijoiden taustalla vaikuttavat todennäköisesti ahneus ja laiskuus. Monia Googlen kautta blogiin saapuvia lukijoitani houkuttelee helppo raha ja mahdollisuus ansaita nettibisneksessä suuria rahasummia tekemättä "oikeaa" työtä. Monet näistä lukijoista pettyvät, sillä blogia seuraamalla ei varmastikaan opi kikkoja, joiden avulla päätyy vaivatta miljonääriksi.

Helppo raha houkuttelee aina uusia lukijoita, sillä Internetissä suuret setelit näyttävät olevan kaikkien ulottuvilla. Valitettavasti suurin osa ei saa koskaan näitä seteleitä kaapattua lompakkoonsa.

Toisen webin jalanjäljillä

Web 2.0 on ilmaisu, johon jokainen Internetiä seuraava on varmasti törmännyt viime vuosien aikana. Harva kuitenkaan tietää, että kyseessä on amerikkalaisen O'Reilly-kustantamon kehittämä käsite. Viisi vuotta sitten O'Reilly nimittäin tarvitsi uutta kuumaa yksinkertaistusta, jonka avulla dotcom-kuplan jälkeiselle maailmalle voitiin myydä entistä kalliimpia konferensseja, koulutusta ja kirjoja.

Tämän opin Mikko Tirrosen kiinnostavasta kirjasta Web 2.0. Verkon numerologia (BTJ Kustannus, 2008), joka esittelee viime vuosina tapahtunutta Internetin palveluiden kehitystä ja muutosta -- yksisuuntaisen sisällöntuotannon muuttumista sosiaalisesti tuotetuiksi sisällöiksi, ohjelmistojen muuttumista verkkoselaimen kautta käytettäväksi ja digitaalisen tiedonjakamisen yleistymistä. Pidin varsinkin kirjan alkuosasta, jossa Tirronen esittelee Web 2.0 -käsitteen historiaa, verkon anatomiaa, uusia ohjelmistoratkaisuja ja sosiaalisen Internetin eri ilmenemismuotoja.

Valitettavasti en löytänyt kirjasta juurikaan uusia ideoita sille, kuinka Internetissä voisi rahastaa lukijoita ja käyttäjiä. Verkon käyttäjät odottavat saavansa palvelut ilmaiseksi käyttöönsä, eikä palveluita usein ole alunperin suunniteltukaan ansaintamielessä. Ansaintamalleina esiin nousevat lähinnä mainokset, palveluiden maksulliset lisäominaisuudet ja paljon käyttäjiä keränneen ilmaispalvelun myyminen jollekin Googlen kaltaiselle suurelle toimijalle.

Kirjan loppuosassa kirjoittajan ote muuttuu melko selvästi. Alkuosan asiallisen ja varsin tasapuolisen käsittelyn jälkeen kirja muuttuu voimaantuneiden käyttäjien voiman esittelemiseksi sekä jonkinlaisen anarkistisen utopian ja vapaan jakamisen ylistykseksi. Osin tekstiä onkin vaikea erottaa Piraattipuolueen kannattajien kirjoituksista.

Itse tunnustan olevani sillä tavalla vanhanaikainen, että luotan ammattitaitoon laadun takeena. Vaikka verkon käyttäjistä löytyykin eri alojen ammattilaisia, on näitä vaikea saada luomaan esimerkiksi laadukasta verkkolehteä. Suomalainen kansalaisjournalismikin lienee parhaimmillaan vain Lehden kaltaista satiiria, joka ei usein osu Pahkasikaa paremmin kohdalleen. Taloudellisten kannustimien puuttuessa harva ammattilainen viitsii tuottaa kuluttajille maksuttomia sisältöjä kulutettavaksi.

Jollain tavalla minua jäi ihmetyttämään myös se, että Tirronen tuntuu toivovan, että perinteiset tiedotusvälineet maksaisivat webin käyttäjille nykyistä useammin palkkioita esimerkiksi lähetetyistä kuvista. Helsingin Sanomien tapa edellyttää kattavien uudelleenjulkaisuoikeuksien siirtyminen kustantajalle tuntuu hänestä niinikään epäilyttävältä. Kuitenkin kansalaisilla pitäisi olla oikeus vapaaseen datan jakamiseen tietoverkoissa - miksei tätä voitaisi sallia myös kaupallisille toimijoille?

Maailman muuttuminen näyttää väistämättömältä. Muutokseen voi suhtautua innostuneesti tai pessimistisesti, enkä itse osaa vielä oikein näkökulmaani valita.

Kaiken immateriaalisen maksuttomuuden kaipuu tuntuu johtavan siihen, että mainosviestejä alkaa tunkeutua eteemme yhä uusissa paikoissa. Lisäksi piraattien sitoutuminen kivikautiseen omaisuuskäsitykseen, jossa vain fyysisiä objekteja voi omistaa, tuntuu loogisesti johtavan yhä suurempaan tavarantuotantoon. Tämän vastineeksi Web 2.0 lupaa meille vapaiden sisältöjen runsaudensarven. Parhaimmillaan maksuttomat sisällöt ovat laadukkaita, mutta valitettavasti määrä tai vapaus ei tässäkään tapauksessa ole laadun tae.

Kun suuri osa kuluttajista tuntuu olevan tyytyväinen maksuttomiin palveluihin, oli sitten kyse mainosrahoitteisesta televisiosta tai ilmaisjakelulehdistä, muodostuu maksullisten palveluiden kysyntä aikaisempaa pienemmäksi. Tämä taas johtaa sekä tilaushintojen nostamiseen että lehtikuolemiin.

Kehitys saattaa parantaa kuluttajien hyvinvointia puhtaasti taloudellisessa mielessä, mutta itse jään kaipaamaan perinteistä laadukasta tiedonvälitystä. Tässä suhteessa taidan kuulua katoavaan vähemmistöön.

Työn ja pääoman yhdistäminen tuo tulosta

Nettibisnekseen voi lähteä mukaan, vaikka käytettävissä ei olisikaan suuria pääomia. Netissä voi nimittäin yrittää ansaita rahaa pelkästään oman työpanoksen avulla, rakentamalla sivustoja ja kirjoittamalla blogeja. Näin on mahdollista ansaita ainakin sivutuloja, eikä mikään estä myöskään suurempiin ansioihin pääsemistä.

Mikäli tarkoituksesi on kuitenkin saada aikaan kunnolla tuottava yritys, ei oma työpanos välttämättä riitä kovin pitkälle: vuorokaudessa ei riitä tunteja monien nettisivujen tekemiseen, ja hyvien blogijuttujen kirjoittaminen vie aikaa runsaasti. Google ei tuo riittävästi lukijoita, eikä mainosnapsautuksia kerry toivottua tahtia. Kun nettibisneksen tuomat tulot jäävät pieneksi, muodostuu myös tuntipalkka alhaiseksi.

Niin kauan kun nettibisnes perustuu pelkästään omaan työpanokseen, ei bisnekseen juuri sisälly riskejä. Jos liiketoimintaan ei uhrata omia varoja, ei toiminta aiheuta vaaraa menettää jo säästettyä varallisuutta. Toimintaan liittyvät riskit ovat erittäin matalat, ja toisaalta yrittäjän tulot ovat vastaavasti matalat.

Riskisyys ja tuotto käyvät aina käsi kädessä. Esimerkiksi pankkitalletukset ovat melko riskittömiä sijoituksia, ja siksi niille maksetaan hyvin matalaa korkoa. Osakesijoitukset taas ovat riskialttiimpia, mutta osakkeilla on mahdollista saada hyvinkin korkeita tuottoja sijoitetulle pääomalle. Myös nettibisneksessä korkea tuotto on mahdollista vain riskinottamisen myötä.

Nettibisneksen riskisyyttä voidaan kasvattaa helposti palaamalla liiketoiminnan ytimeen eli yritykseen. Kansantaloustieteessä yritystä voidaan kuvata mustana laatikkona, jonne upotetaan panoksena kahta tuotannontekijää: työtä ja pääomaa. Yrityksen voiton maksimoinnin kannalta on tärkeää, että yritykseen työnnetään työtä ja pääomaa optimaalisessa suhteessa.

Nettiliiketoiminnan kasvattaminen onnistuukin helpommin, jos toiminnassa aletaan käyttää myös pääomaa. Lisäämällä pääoman käyttöä saadaan myös työpanos tuottamaan aikaisempaa paremmin. Pääoma voi olla esimerkiksi rahaa tai tietokoneohjelmia, joiden käyttö tehostaa toimintaa.

Nettiyrittäjä voi uhrata rahamuotoista pääomaa myös oman sivuston mainostamiseen. Tällöin sivustolle saadaan mainostamisen avulla aikaisempaa enemmän kävijöitä. Mikäli sivustolla kävijän keskimäärin tuottama summa on suurempi kuin mainosklikkauksen hinta, on mainostaminen ollut kannattavaa. Tällöin oman työpanoksen lisäksi myös pääoma on saatu tuottamaan tuloja nettiyrittäjälle.

Pääoman avulla tulee mahdolliseksi myös sisällöntuotannon ulkoistaminen. Sisällöntuotannon ulkoistaminen puolestaan kannattaa, jos vaikkapa yhden blogiartikkelin ostaminen maksaa vähemmän, kuin mitä samaisen artikkelin lukijat tuottavat mainos- tai myyntituloja sivun ylläpitäjälle.

Pääoman käyttö lisää myös nettiliiketoiminnan riskejä. Kun liiketoimintaan sijoittaa rahaa, voi ne myös menettää: ulkoistettu sisällöntuottaminen osoittautuu kannattamattomaksi, mainosklikeillä ostetut kävijät eivät tuota riittävästi eikä kalliita tietokonelaitteistoja saada kustannettua nettibisneksen tuomilla tuloilla.

Avainkysymykseksi nouseekin riskin ja tuotto-odotuksen suhde. Ovatko riskit ja tuottomahdollisuudet tasapainossa? Olisiko pienellä riskinotolla mahdollista päästä selvästi suurempiin tuottoihin?

Tarvitset asiakkaita, jos haluat ansaita nettibisneksellä

Netissä on helppoa tienata rahaa lähestulkoon millä tahansa sivustolla. Alkuun pääsemiseksi riittää ilmaisen Blogspot-blogin perustaminen ja Googlen AdSense-mainosohjelmaan liittyminen. Seuraavaksi kirjoitat joka päivä blogiisi jutun, ja rahaa alkaa virrata kerran kuussa tilillesi.

Helppoa, eikö totta?

Todellisuus näyttää kuitenkin aika lailla toiselta. Sisällön tuottaminen on työlästä, ja kirjoittamiseen menee aikaa enemmän kuin olet kuvitellutkaan. On vaikeaa pysyä tarkasti blogin aiheessa, ja ideat tuntuvat loppuvan kesken. Alussa tuntui helpolta kirjoittaa uusi juttu vaikka joka päivä, mutta muutaman kuukauden kuluttua aikataulut alkavat pettää.

Ensimmäisinä kuukausina tuntui mukavalta saada muutama kymppi tai vaikkapa satanen kuussa rahaa mainostuloina, mutta muutaman kuukauden kuluttua alat laskea, paljonko mainostuloista kertyy tuntipalkkaa työlle. Mitä parempaa sisältöä tuotat, sitä huonommaksi tuntipalkkasi todennäköisesti on jäänyt. Enää nettibisnes ei tunnu lainkaan järkevältä tavalta kuluttaa aikaansa - missä tahansa hanttihommassa kun tienaa sisällöntuottajaa paremmin.

Sisällöntuottajan tuntipalkan parantamiseen on ainakin kaksi keinoa. Näistä helpompi tapa - ainakin teoriassa - on huonontaa tuotettavan sisällön laatua. Kirjoitat entistä enemmän, mutta huonompia juttuja. Lisäksi kierrätät entistä härskimmin netin vieraskielisiltä sivuilta löytyviä ideoita. Äläkä turhaan kuluta aikaasi tekstien kieliasun korjaamiseen - sinuahan kiinnostavat pelkästään mainosnapsautukset, eivät blogisi lukijat.

Jos kuitenkin haluat kirjoittaa hyviä juttuja ja ansaita rahaa kirjoittamalla, on sinun onnistuttava myymään juttujasi jollekin maksavalle asiakkaalle. Yleensä kyseeseen tulevat vain yritykset, sillä harva kuluttaja on halukas maksamaan mitään Internetin sisällöistä.

Netissä ansaitseminen näyttää kaiken muun liiketoiminnan tavoin
kiteytyvän yhteen kysymykseen: haluaako kukaan maksaa tästä sisällöstä tai palvelusta? Jos et edes itse olisi valmis maksamaan tarjamastasi palvelusta tai sisällöstä mitään, onnistut tuskin löytämään maksavia asiakkaitakaan.

Jos taas arvelet, että tuottamasi sisältö on edes jollekin asiakkaalle arvokasta, on sinun etsittävä nuo asiakkaat ja onnistuttava myymään tuotteesi (sisältösi, palvelusi) maksavalle asiakkaalle.

Älä luota siihen, että asiakas löytää loistavan sisältösi ja tekee sinulle tarjouksen, josta et voi kieltäytyä. Sinun itsesi on oltava aloitteellinen ja myytävä tuotteesi asiakkaalle, joka todennäköisesti ei halua ostaa tuotettasi.

Netttibisnestä suunnittelevan onkin syytä selvittää itselleen jo palvelun suunnitteluvaiheessa vastaukset seuraaviin kysymyksiin: Mikä on tuotteeni? Kenelle tämä palvelu tai sisältö tuottaa hyötyä? Keitä mahdolliset asiakkaat ovat? Haluaako kukaan maksaa tästä mitään? Mitkä yritykset ovat kilpailijoitani? Miksi joku ostaisi palvelun minulta, eikä joltakin kilpailijoistani?

Mikäli löydät tyydyttävän vastauksen kaikkiin kysymyksiin, ideallasi saattaa hyvinkin olla onnistumisen mahdollisuuksia. Jos vastauksia ei tunnu löytyvän, on syytä kehittää uusi ja entistä parempi idea nettibisnekselle.

Seuraava juttu ilmestyy maanantaina 3.8.2009.

Kuinka pääset käsiksi suuriin rahoihin?

Toistaiseksi omat nettisivuni ovat olleet varsin pienimuotoista puuhastelua. Google AdSense tuottaa tietenkin pikkurahaa päivästä ja viikosta toiseen, mutta pelkillä mainoksilla ei pääse vaurastumaan, ellei sivulla käy todella paljon kävijöitä joka päivä. Muutama tuhatta kävijää toisi jo vaatimattomaan elämiseen riittävän tulotason, mutta Helsingissä elämiseen tarvitaan varmasti kymmeniä tuhansia lukijoita päivää kohden.

Pelkästään hyvää sisältöä tuottamalla ei tähän päästä - Suomessa ei yksinkertaisesti riitä väestöä ja siten lukijoita mainoksilla rahoitetun sisällön tuottamiseksi. Sama ongelmahan on myös vakiintuneella kaupallisella medialla: sanomalehtien nettisivut tapaavat tuottaa kvartaalista toiseen tappioita. Mediataloille nettisivut ovatkin lähinnä investointeja mainontaan, ja sellaisinakin niiden tuottavuus voi olla kyseenalaista.

Jostain näkemäni nyrkkisäännön mukaan Internetissä rahaa tuovia sisältöjä ovat lähinnä aikuisviihde ja talousuutiset. Aikuisviihde tuo 70 prosenttia kaikista verkon tuloista, talousuutiset puolestaan 20 prosenttia. Kaikelle muulle maksulliselle sisällölle jäisi loput kymmenen prosenttia jaettavaksi. Muun sisällön ihmiskunta olettaa yleensä saavansa maksutta käyttöönsä - joko maksuttomista verkkopalveluista tai vertaisverkoista lataamalla.

Jos haluat päästä käsiksi suuriin rahoihin tuottamalla kuluttajille maksullisia sisältöjä, on sinun vedottava ihmisten syvimpiin vietteihin ja vaistoihin: ahneuteen ja himoon. Ihmiset ovat valmiita maksamaan sisällöistä, jotka tarjoavat lupauksen seksuaalisesta tyydytyksestä tai mahdollisuudesta rikastua. Viihdettä ja ajankulua tarjoavat sivustot ovat näitä paljon vaikeammin muutettavissa kestäviksi kassavirroiksi.

Seitsemästä kuolemansynnistä sopii myös laiskuus rahaksi muutettavaksi. Tällöin asiakas ostaa itselleen helppoa ratkaisua johonkin pulmaansa - mieleen tulevat esimerkiksi television mainoskanavilla myytävät sähköllä toimivat lihasten värisyttäjät, joiden avulla kuluttajan pitäisi laihtua ja kiinteytyä televisiota katsellessaan.

Muoti- ja kauneusbisnes perustuu sekä lupaukseen paremmasta seksuaalisesta vetovoimasta (himo) että kuluttajien turhamaisuuteen. Ruokalehdet, television ruoanlaitto-ohjelmat ja ravintolat puolestaan tekevät rahaa kuluttajien syöpöttelyllä. Kateus taas on ahneuden ohella yksi taloutta eteenpäin vievistä voimista. Synneistä seitsemäs, viha, muuttuu rahaksi esimerkiksi aseteollisuudessa.

Suurin osa roskapostien mainoksista vetoaa näihin samoihin asioihin. Tarjolla on halpoja reseptilääkkeitä, senttiosakkeita, joiden hintaa vedätetään ylös roskaposteilla, ikuista erektiota ja helppoa rahaa, joka vain pitäisi saada pimeästi siirrettyä Nigeriasta pohjoiseen. Kaikesta päätellen riittävän moni ihminen haksahtaa näihinkin mainoksiin, vaikka nykyään jokaisen luulisi ymmärtävän roskapostimainosten epämääräisen luonteen.

Suuret tulot ovat mahdollisia myös sisällöntuotannon avulla, jos voit myydä jotain sellaista, mitä Internetissä ei ole maksutta tarjolla. Oma verkkosivusi ja blogisi onkin pelkkä mainos, jonka avulla lukijoita houkutellaan maksamaan suuria summia jostakin heitä hyödyttävästä palvelusta tai tiedosta.

Esimerkiksi Leo Babautan mainio Zenhabits-blogi on muuttunut lähinnä mainokseksi. Babauta myy lukijoilleen 14,95 dollarin hintaista e-kirjaa, jonka pitäisi auttaa lukijoita motivoitumaan. Maksa viisitoista taalaa, niin pääset eroon laiskuudesta! Seitsemällä taalalla opit elämään yksinkertaisemmin ja onnellisemmin! Ja jos sinulla on vielä enemmän rahaa, voit palkata bloggaajan henkilökohtaiseksi valmentajaksesi.

Suomessa on todennäköisesti vaikea ansaita rahaa sekä e-kirjoilla että henkilökohtaisena valmentajana. Vai onnistuisiko pianonsoiton opettaja tekemään itsestään blogilla myyvän tuotteen ja rakentamaan itsestään kalliin brändin? Konsulteilta tämä toki onnistuu - ainakin Jari Parantaisen Sissimarkkinointi-blogi on osa kalliin palvelun markkinointiponnisteluja. Lukemalla Parantaisen Guruopistoa voi kenties pianonsoiton opettajakin onnistua tekemään itsestään tavallista kovempipalkkaisen opettajan.

Sisällöntuotanto on vaikeaa, minkä vuoksi monet tekevät rahaa myymällä tavaroita. Helpointa tavaramarkkinoille osallistuminen on liittymällä johonkin netin lukemattomista kumppanuusohjelmista. Tällöin markkinoit sivusi lukijoille jonkun muun myymää tuotetta ja saat tästä markkinointiponnistelusta palkaksesi myyntihintaan perustuvan provision. Itse olen että olen ottanut sivuilleni lähinnä kirjoja kauppaavia mainoksia, toistaiseksi tuloksetta.

Tavaroiden lisäksi kumppanuusohjelmien avulla voi myydä rahaa tai informaatiota. Netissä näyttää olevan esimerkiksi koko joukko suomenkielisiä sivustoja, jotka mainostavat esimerkiksi pikavippejä hankkien näin provisioita tuon koronkiskontaa lähestyvän lainamuodon myymisestä. Sanavalintani paljastanee, että en aio vaurastua pikavippejä markkinoimalla. Itse en ole kiinnostunut erityisemmin tavaroidenkaan myymisestä, sillä jatkuvasti paisuva globaali tavarantuotanto arveluttaa jo ekologiselta kannalta. Aikuisviihteen jätän niinikään suosiolla syrjään, vaikka alalla ilmeisesti suuria seteleitä liikkuukin.

Täytynee siis keskittyä ansaitsemaan ihmisten loppumattomalla ahneudella. Se onnistunee parhaiten ryhtymällä Parantaisen blogin ohjeiden mukaisesti guruksi. Tie guruksi on pitkä, mutta matka on jo alkanut.

Rahasta-blogin seuraava juttu ilmestyy ensi maanantaina.

Muista varmuuskopiointi!

Viime viikolla sain arvokkaan muistutuksen varmuuskopioiden tärkeydestä. Kaikkihan tietävät, että varmuuskopiointi on digitaalisella aikakaudella välttämätöntä: ilman varmuuskopioita vaarassa ovat yhtä hyvin työtiedostot, lomavalokuvat kuin häävideotkin. Tällä kertaa selvisin uhkaavasta tilanteesta kuitenkin pelkällä säikähdyksellä.

Toista vuotta sitten silloinen pöytätietokoneeni alkoi jälleen kerran antaa merkkejä kovalevyn ökähtämisestä. Tuolloin aktivoidun hankkimaan itselleni LaCien hienon ja mielestäni kalliin ulkoisen kovalevyn. Otinkin pöytäkoneen kovalevystä täyden varmuuskopion.

Pian pöytäkoneen kovalevy simahti. Minullahan oli kaikki tarpeellinen ulkoisella kovalevyllä, joten ei syytä huoleen. Hommasin koneeseen uuden kovalevyn, ja jatkoin töitä entiseen tapaan. Tässä vaiheessa olisi kuitenkin kannattanut ajatella asiaa hiukan pidemmälle, sillä mieleeni ei tullut ottaa varmuuskopioista jälleen uusia varmuuskopioita uudelle kovalevylle.

Kaikki sujui kuitenkin toista vuotta hyvin, kunnes vihdoin viime perjantaina tuuppasin ulkoisen kovalevyn tietokoneen USB-väylään. Mitään ei tapahtunut. Kuvaruudulle ei ilmaantunut kuvaketta kovalevyn havaitsemisen merkiksi. Sen sijaan levyn etureunan led-valo vilkkui vuorotellen oranssia ja vihreää valoa. Levystä kuului kaiken lisäksi omituista vaimeaa naksahtelua.

Tutkailin tilannetta jonkun aikaa, jospa kovalevy kokisi ihmeparantumisen niinkuin joskus tietokoneiden kanssa tuppaa tapahtumaan. Näin ei käynyt.

Piti ryhtyä googlailemaan. Onneksi netistä löytyi kertomuksia muiden nörttien samanlaisista kokemuksista LaCien kovalevyn kanssa. Lopulta uskaltauduin avaamaan kovalevyn koneen ohutta voiveistä apuna käyttäen (tämän idean löysin netistä!). Saatuani kuoren auki piti minun enää ruuvata neljä ruuvia auki ja taivuttaa neljää ohutta metalliläpyskää saadakseni kovalevyn ulos LaCien heppoisesta laatikosta. Nykäisin kovalevyn virtajohdon ja littean datakaapelin irti piirilevystä. Nyt ulkoinen kovalevy oli käsissäni.

Seuraavaksi ruuvasin pöytäkoneen auki ja liitin kovalevyn emolevylle. Piuhat kiinni, virta päälle ja boottaus - ja hetken kuluttua kovalevy oli jälleen liitettynä Ubuntun tiedostojärjestelmään. Kaikki tiedot olivat tallella - ja taas kerran selvisin pelkällä säikähdyksellä.

Jospa tämän jälkeen saisin itselleni rakennettua kunnollisen varmuuskopiointijärjestelmän?

Arvonnan totaalinen epäonnistuminen - mitä tästä opimme?

Kaksi viikkoa sitten julistin Rahasta-blogin ensimmäisen blogiarvonnan käynnistyneeksi. Arvonnan palkkioina olisi ollut lottokuponkeja. Ensimmäinen kokeiluni blogiarvonnan alalla osoittautui täydellisen epäonnistuneeksi, sillä yksikään bloggaaja ei osallistunut arvontaan.

Jälkikäteen ajatellen näyttää siltä, että tein osallistumisesta liian hankalaa. Arvontaan osallistujan olisi pitänyt kirjoittaa juttu, jossa linkitetään blogiini. Tämä näyttää vaativan liian paljon - moniin blogiarvontoihinhan voi osallistua pelkällä kommentin jättämisellä blogiin.

On myös mahdollista, että blogini lukijat eivät ole muutaman euron lottokupongilla lahjottavissa. Muotibloggaajille saattaa riittää ripsiväri arpajaispalkinnoksi, mutta näköjään epävarma voittomahdollisuus ei kiinnosta verkkoliiketoiminnasta kiinnostuneiden lukijoiden ja bloggaajien lahjomiseksi.

Täytyy miettiä lähiviikkoina uusia metkuja.

Tällä hetkellä blogit tuottavat edelleen pikkurahaa. Paljon parempia tuottoja tulee eimerkiksi globaaleilla rahoitusmarkkinoilla pelaamisella. Ihan kenellä tahansa en kuitenkaan uskalla suositella esimerkiksi yhdysvaltalaisiin vipurahastoihin sijoittamista. Niissä kun osaavampikin voi polttaa näppinsä - lompakon sisällöstä nyt puhumattakaan.

Ilmaisia lottokuponkeja bloggaajille!

Ilman hyviä otsikoita blogille ei kerry lukijoita. Hyvä otsikko herättää lukijan kiinnostuksen ja saa hänet napsauttamaan artikkelin nimeä. Näin otsikko auttaa tuomaan uusia lukijoita sekä Blogilistan tuoreimpien juttujen sivulta että Googlen hakutulosten joukosta. Houkuttelevakaan otsikko ei kuitenkaan auta pidemmän päälle, ellei juttu lunasta otsikon lupausta.

Siksi haluankin muistuttaa lukijoitani viimeisiä päiviä käynnissä olevasta blogiarvonnasta. Arvon nimittäin Rahasta-blogia kommentoivien juttujen kesken ensi kierroksen lottokuponkeja. Tarkemmat ohjeet saat aikaisemmasta kesäarvontaa koskevasta artikkelista. Tällä hetkellä näyttää siltä, että mahdollisuutesi saada ilmainen lottokuponki ovat erinomaiset -- kukaan ei ole vielä ilmoittautunut mukaan arvontaan!

Ulkoistettu bloggaaminen yleistä maailmalla

Suuressa maailmassa yhä useammalla yrityksellä on oma blogi. Hyvin usein yrityksen oman henkilökunnan työaika ei riitä bloggaamiseen, ja siksi blogin kirjoittaminen on ulkoistettu ammattilaisen kirjoitettavaksi. Työpaikkoja voi katsella vaikkapa Probloggerin työpaikkailmoituksista.

Bloggaaminen on luonnollisesti helppoa ulkoistaa maihin, joissa palkkataso on alhaisempi kuin pohjoisissa teollisuusmaissa. Esimerkiksi Yhdysvalloista on luontevaa siirtää sisällöntuotanto vaikkapa Intiaan, josta löytyy runsaasti erinomaista englantia kirjoittavia asiantuntijoita alalle kuin alalle.

Suomessa tämänkaltainen offshore-ulkoistaminen on kielikynnyksen takia epätodennäköistä. Edullisemman palkkatason maista ei yksinkertaisesti löydy sujuvaa suomea kirjoittavia halpatyöntekijöitä.

Mikäli nettiliiketoiminta perustuu edes merkittävältä osalta englanninkieliseen blogiin, kannattanee myös pienyrittäjien harkita blogin kirjoittamisen ulkoistamista edullisempaan maahan. Tällöin blogin ylläpitäjän tehtäväksi jää koordinoida juttujen kirjoittamista. Liiketoiminta on tietenkin kannattavaa vain silloin, kun blogin tuomat mainostuotot ja kumppanuusohjelmien tuomat tulot ovat suurempia kuin ulkoistamisesta aiheutuvat palkkakulut.

Ulkoistettuun bloggaamiseen liittyykin taloudellinen riski toisella tavalla kuin omaan bloggaamiseen. Omaa blogia kirjoittava uhraa lähinnä oman työpanoksensa liiketoiminnan hyväksi, mutta ulkoistetun blogin ylläpitäjän on maksettava kirjoituspalkkiot, vaikka mainostuloja ei syntyisikään.

Tämän riskin takia bloggaamista ei varmastikaan kannata ulkoistaa heti alussa. Ensin on syytä rakentaa blogista tuottava omien kirjoitusten avulla. Kirjoittaminen kannattaa ulkoistaa vasta kun on varmaa, että tulot riittävät kirjoituspalkkioiden maksamiseen. Tässä vaiheessa ylläpitäjä voikin siirtyä jo seuraavan blogin tai nettisivun rakentamisen kimppuun.

Muistathan blogin kesäarvonnan? Palkintoina on ilmaisia lottokuponkeja!

Huolehdi yrityksesi maineesta kommentoimalla sosiaalista mediaa

Viime päivinä olen lueskellut kirjoja, jotka käsittelevät sosiaalista mediaa osana yrityksen markkinointia. Aihepiiri on ajankohtainen, kuitenkaan useimmilla yrityksillä ei tunnu olevan selvää strategiaa sosiaalisen median hyödyntämiseksi markkinoinnissa.

Markkinoinnin peruskurssilla opitaan, että markkinointi ei ole pelkkää mainontaa. Markkinointia on kaikki markkinoivan organisaation intressien edistäminen, suhteiden luominen muihin toimijoihin sekä näiden intressien täyttäminen ja tarpeiden tyydyttäminen vaihdannan ja lupausten täyttämisen kautta.

Mille tahansa organisaatiolle on tärkeää pyrkiä luomaan myönteistä kuvaa organisaatiosta. Nykyään yhä suurempi osa julkisuudesta on hajautunut pieniksi osajulkisuuksiksi, jotka näkyvät esimerkiksi Internetin keskustelupalstoilla ja bĺogeissa. Tähän julkisuuteen ei voi vaikuttaa pelkällä mainonnalla tai lähettämällä lehdistötiedotteita perinteiselle medialle.

Mainonnan sijaan yrityksen on osallistuttava Internetin sisältöjen sekä sosiaalisen median rakentamiseen. Tämä onnistuu yksinkertaisimmillaan kommentoimalla blogeja ja osallistumalla eri keskustelupalstoilla käytävään keskusteluun ainakin silloin, kun yrityksen toiminta nousee esille kielteisessä valossa.

Olen varma siitä, että esimerkiksi TAK Palvelumittaria kauppaava Tutkimus- ja analysointikeskus TAK oy seuraa Internetissä julkaistuja yritystä koskevia kirjoituksia. Kuitenkaan yrityksellä ei näytä olevan minkäänlaista pyrkimystä vaikuttaa itseään koskeviin keskusteluihin. Nyt kriittiset äänet eivät herätä yritykseltä minkäänlaista kommentointia.

Blogiyleisön mielee nouseekin epäilys, että kenties myös yrityksen johto on sitä mieltä, että yrityksen tutkimustoiminta on laadutonta, kuten Katleena Kortesuo kirjoittaa blogissaan.

Sosiaalisen median aikakaudella yritys ei voi kontrolloida itseään koskevaa kirjoittelua. Internetissä on kuitenkin mahdollista vaikuttaa yrityskuvaan osallistumalla fragmentoituneeseen julkisuuteen. Tätä mahdollisuutta ei pidä jättää käyttämättä.

Rahasta-blogin seuraava artikkeli ilmestyy ensi keskiviikkona.

Blogin kesäarvonta - loistavat palkinnot!

Arvonta näyttää toimivan blogin lukijamäärän kasvattajana jo ennen heinäkuun kesäarvonnan käynnistämistä - lukijamääräni yli kaksinkertaistui tavalliseen kesäpäivään verrattuna!

Arvontaan osallistut kirjoittamalla seuraavien ohjeiden mukaisen jutun omaan blogiisi.

Olen blogissani keskittynyt tähän saakka blogin avulla tienaamiseen. Yksi helpoimmista tavoista tienata blogilla edes jonkinlaisia sivutuloja on mainosten lisääminen blogitekstejä reunustamaan. Kaikki bloggaajat eivät pidä mainoksista, aivan kuten kaikki lukijatkaan eivät niistä pidä.

Siksi toivonkin sinun kertovan omassa blogissasi, mitä mieltä olet Google AdSense -mainoksista blogeissa. Voit toki kommentoida myös muita mainosohjelmia, joihin olet törmännyt, tai joita kenties olet käyttänyt blogissasi.

Lisää juttuusi ainakin yksi linkki, joka on kohdistettu johonkin tämän blogin monista AdSense-mainoksia käsittelevistä jutuista. Mainitse lisäksi, että osallistut jutulla Rahasta-blogin kesäarvontaan. Lopuksi lähetä minulle sähköpostitse - osoite löytyy oikeanpuoleisesta palkista kuvaan piilotettuna - linkki juttuusi.

Tärkein olikin unohtua: palkinnot!

Arvonnan kohteena on vähintään kolme viiden euron arvoista lottokuponkia. Jos arvontaan alkaa kertyä runsaasti osallistujia, kasvatan palkintojen arvoa tai määrää. Palkintojen paranemisesta kerron blogissani etukäteen.

Osallistuminen arvontaan on mahdollista 14.7. 2009 kello 23.59 asti. Arvonnassa voittaneet blogit esitellään keskiviikkona 15.7. 2009 ilmestyvässä blogijutussani.

Arvontojen avulla lisää lukijoita blogille

Tämän blogin viikottainen lukijamäärä kasvaa hitaasti mutta toistaiseksi varmasti. Ilmiö on hyvin yleinen - erittäin harva blogi löytää heti alusta alkaen satoja päivittäisiä lukijoita. On turhauttavaa kirjoittaa tasaiseen tahtiin juttuja muutamalle tai parillekymmenelle lukijalle. Alkuvaiheissa on vain luotettava siihen, että lopulta sitkeys palkitaan.

Lukijamäärän kasvattamista helpottaa, jos saat muut linkittämään blogiisi. Itse en ole onnistunut juurikaan keräämään tähän blogiin suunnattuja linkkejä. Tämä johtuu nähdäkseni kahdesta seikasta. Ensinnäkin verkkoliiketoimintaa käsitteleviä blogeja on Suomessa vain muutamia. Toiseksi nämä blogit eivät juurikaan linkitä ulospäin.

Linkkien keräämisessä pitänee siis ottaa käyttöön entistä kovemmat keinot ja siirtyä pian muoti- ja tyylibloggaajien suosimiin arvontoihin.

Useimpien arvontojen idea on yksinkertainen: osallistut arvontaan kommentoimalla jotain blogin juttua. Toisen arvan saat, kun kerrot arvonnasta omassa blogissasi. Palkintoina tyylibloggaajat käyttävät esimerkiksi saamiaan lahjakortteja tai jotakin pikkutavaraa.

Blogiarpajaiset edistävät lukijamäärän kasvua kahdella tapaa. Ensinnäkin tieto arvonnasta leviää blogiyleisön keskuudessa nopeasti. Näin saat ainakin yhdelle jutullesi suuren lukijakunnan. Tästä lukijakunnasta kenties osa jää blogisi pysyviksi lukijoiksi.

Pitkäjänteisempi hyöty muodostuu blogiin osoittavista linkeistä. Linkkien avulla blogiisi valuu uusia lukijoita vielä pitkään. Lisäksi linkit auttavat blogin hakukoneoptimoinnissa - hakukoneet nimittäin arvostavat sivuja, joihin kohdistuu paljon linkkejä. Hakukoneiden arvostuksen myötä blogi puolestaan tulee entistä useammin hakutulosten luettelossa kärkisijoille. Tämän ansiosta entistä useammat satunnaiset Internetin selaajat päätyvät sivullesi.

Ensi keskiviikkona käynnistyy Rahasta-blogin kesäarvonta. Palaa silloin lukemaan, mitä voit voittaa!

Blogspot-blogin ei tarvitse olla tylsän näköinen

Blogger eli Blogspot on sekä Suomessa että maailmalla kenties suosituin blogialusta. Useimmat bloggaajat käyttävät kuitenkin bloginsa teemana jotain Bloggerin hallintapaneelin ulkoasu-valikosta löytyvää teemaa. Bloggerin teemavalikoima on melko suppea, ja oletusvalikoiman teemat ovat aika tylsiä. Onneksi netistä löytyy paljon ilmaisia teemoja, joilla blogin ulkonäköä voi piristää.

Blogin teeman vaihtaminen on periaatteessa varsin yksinkertaista. Lataat netistä haluamasi teeman tietokoneen kovalevylle. Sen jälkeen lataat sen Bloggeriin Ulkoasu-valikon avulla (Muokkaa HTML-koodia -> Selaa ja Lataa).

Mikäli teema on kunnolla rakennettu, pitäisi tämän sujua ongelmitta. Joidenkin monimutkaisempien teemojen kohdalla on syytä lukea latauspaketin mukana tuleva asennusohje. Asennusohjeita voi löytyä myös teeman kotisivulta. Esimerkiksi erilaisten valikoiden rakentaminen blogiin voi vaatia teeman HTML-koodin muokkaamista käsin. Tällöin merkintäkielen perusteiden ymmärtäminen helpottaa tarvittavien muokkausten tekemistä.

Uusia teemoja löytyy esimerkiksi seuraavilta sivuilta:
- Blogger Magz
- 120 Best Free Blogger Templates Around
- Free Blogger Templates
- 15 Best Free Premium Blogger Templates in 2009
- 70 Fresh and Modern Blogger Templates

Pienellä googlailulla löydät varmasti vielä paljon lisää blogiteemoja.

Käyttämällä jotakin oletusvalikoiman ulkopuolista teemaa saat blogistasi entistä yksilöllisemmän. Näin blogi erottuu tuhansien suomalaisten Blogspot-blogien joukosta entistä varmemmin. Massasta erottuminen puolestaan auttaa rakentamaan blogille vakituista lukijakuntaa. Siksi sinunkin kannattaa luopua Bloggerin vakioteemoista!

Maanantain linkkivinkit

En ole kovin usein koostanut blogiartikkelia pelkästään linkeistä. Olen ajatellut, että oikean palstan rss-syötteistä koostuvat linkkiluettelo ajaisi asian. Tällä kertaa esittelen kuitenkin muutamia suosikkisivustojani ja nostan esiin parhaiden blogien kiinnostavimpia uusia juttuja.

SEOmoz.org on hakukoneoptimointiin erikoistunut sivusto, johon kuuluu myös blogi. Pari viikkoa sitten blogissa on mainio artikkeli "Learn SEO in 30 Minutes a Day". Jos yrität tienata rahaa netissä, on syytä perehtyä hakukoneoptimoinnin perusteisiin. SEOmoz.org on kenties paras sivusto tähän tarkoitukseen.

Nettibisnestä käsitteleviä suomenkielisiä blogeja ei ole kovin monta. Yksi näistä on Bloggaaja, jonka tuorein artikkeli esittelee kumppanuusmarkkinointia. Blogi sisältää paljon hyödyllistä luettavaa, vaikka ihmettelenkin suuresti yli 28000 lukijan Feedburner-määriä. Mitenköhän onnistuisin tuhatkertaistamaan oman tilaajamääräni?

Suomalaiset nettibisneksen tekijät näyttävät keskustelevan Optimointi.com-sivuston keskustelupalstalla. Pienen piirin palsta ei ole erityisen aktiivinen, mutta suositumpaakaan keskustelupalstaa ei tietääkseni ole olemassa.

Jos englanti sujuu ongelmitta, kannattaa tutustua Digital Point -foorumiin. Foorumilla on erilliset keskusteluosastot lähes mitä tahansa nettibisnestä sivuavaa aihepiiriä varten. Täältä luulisi löytyvän apua eksoottisempiinkin ongelmiin.

Jari Parantainen on aloittanut Sissimarkkinointi-blogissa kesäjatkiksen Guruopisto. Sarjasta on ilmestynyt vasta ensimmäinen artikkeli "Saako guruksi ryhtyä?"

Lisää lukuvinkkejä otetaan vastaan kommenttilaatikkoon. Kiitos!

Hyvää Juhannusta!

Rahasta-blogi viettää juhannuksena ansaittua vapaapäivää.

Seuraavan puolentoista kuukauden aikana uusia juttuja ilmestyy vain kaksi juttua viikossa: maanantaina ja keskiviikkona. Loppukesällä palaan taas kolmen jutun viikkotahtiin.

Microsoft ja napsautuspetos

Verkkosivujen ja blogien ylläpitäjät ovat suhtautuneet jo pitkään epäluuloisesti Googlen AdSense-mainosohjelmaan. Monet kritisoivat Googlea joutumisestaan syyttä suotta suljetuksi mainosohjelman ulkopuolelle. Google nimittäin voi sulkea mainostilin, mikäli sivuston mainoksia napsautetaan liian usein. Google suojelee maksavia asiakkaita, ja bloggaajan tulot ovat tällöin toissijaisia.

Microsoftilla on oma Google-mainoksia vastaava mainosohjelma, joka ei liene bloggaajien keskuudessa yhtä tunnettu kuin AdSense. Tämä muuttuu varmasti nopeasti, sillä Microsoft on nostanut Seattlessa (USA) syytteen kolmea kanadalaista Internetin käyttäjää vastaan "napsautuspetoksesta" (click fraud).

Tim Cranton johtaa Microsoftin tiimiä, joka työskentelee Internetin turvallisuuskysymyksien parissa. Cranton määrittelee Microsoftin blogissa napsautuspetoksen seurvaasti:

Click fraud occurs when a person, automated script or computer program imitates a legitimate Web surfer and clicks on an online ad for the purpose of generating a fraudulent “charge-per-click” without having actual interest in the target of the ad’s link.


Tähän saakka mainosten napsauttamisesta on saanut pelätä vain menettävänsä jo ansaitsemansa tulot. Mikäli oikeusjuttu menee läpi, tulee Google epäilemättä seuraamaan Microsoftia oikeusjuttujen tiellä.

Viisi ohjetta Twitter-seuraajien keräämiseksi

Twitterin kaupallinen hyödyntäminen on mahdollista vain keräämällä seuraajia, jotka ovat kiinnostuneita tuotteesta tai palvelusta, jota aiot markkinoida seuraajille. Tässä suhteessa Twitter ei siis eroa blogin kaupallisesta hyödyntämisestä.

Tavallisen blogin lukijakunnan rakentaminen on hidas prosessi. Uusia vakituisia lukijoita saattaa ilmaantua vain yksi viikossa. Twitterissä taas kuka tahansa kerää helposti monta uutta seuraajaa päivässä.

Seuraajien kerääminen onnistuu helposti, kun noudatat seuraavia vinkkejä:

Kirjoita englanniksi. Twitterillä on vain vähän suomenkielisiä käyttäjiä. Tähtäimeen on otettava globaalit markkinat.

Pysy asiassa. Upota tekstiisi niitä hakusanoja, joita arvelet Twitterin käyttäjien käyttävän etsiessään kiinnostavaa luettavaa. Näiden hakusanojen täytyy liittyä myös Twitterin ulkopuoliseen liiketoimintaasi, oli kyse sitten blogista tai tavaroiden tai maksullisten palveluiden myymisestä.

Käytä kanavia. Twitter ei varsinaisesti tue ryhmiä tai kanavia. Twitterissä on kuitenkin yleistä lisätä viestin loppuun #-merkillä alkavia kanavien nimiä. Jos haluat siis tavoittaa vaikkapa Internet-markkinoinnista kiinnostuneita Twitterin käyttäjiä, lisää viestisi loppuun sana #internetmarketing tai #marketing.

Käytä hakutoimintoa. Etsi itse Twitterin käyttäjiä, jotka kirjoittavat oman liiketoimintasi aihepiiristä. Ryhdy seuraamaan näitä. Useimmat Twitterin käyttäjät noudattavat vastavuoroisuuden periaatetta, ja alkavat seurata omien seuraajiensa viestejä. Jos näin ei käy, voit myöhemmin karsia pois käyttäjät, jotka eivät seuraa sinua.

Bloggaa, älä mainosta. Jos viestisi ovat pelkkää markkinointia, et todennäköisesti kerää suurta seuraajakuntaa. Kirjoita siis Twitteriin pääasiassa oikeaa sisältöä, ja heitä mainosviesti väliin vaikkapa kerran tai kaksi päivässä. Tällöin et ärsytä seuraajiasi.

Noudattamalla näitä viittä ohjetta, pitäisi lukijakunnan rakentamisen sujua helposti. Lisäksi lukijakunnan pitäisi koostua täsmälleen liiketoimintasi kannalta oleellisen niche-markkinan edustajista.

Palaa keskiviikkona kello 18.00 lukemaan Rahasta-blogin seuraava artikkeli!

Twitter ja business

Jo talvella rekisteröidyin Twitteriin, mutta silloin en havainnut palvelussa mitään kiinnostavaa. Viime päivinä olen ollut Twitterissä hiukan aktiivisemmin läsnä, lisäksi olen tutkiskellut Twitterin mahdollisuuksia bisnesmielessä.

Kuluttaja-asiakkaita tavoittelevat yritykset voivat hyödyntää Twitteriä mainostamiseen. Yhdysvalloissa monet yritykset käyttävät Twitteriä mainoskanavana ja antavat Twitter-kanavaansa seuraaville kuluttajille alennuksia tuotteistaan. Samaa menetelmää on käytetty myös Facebookissa: merkitse yritys kaveriksesi, niin saat alennuksia tuotteista. Vastineeksi yritys saa luvan lähettää mainoksia tilapäivityksinä.

Mikroyrittäjällä tai Internet-markkinoijan mahdollisuudet Twitterin hyödyntämisessä ovat rajatumpia. Yllätyin kuitenkin havaitessani, kuinka suosittuja eräiden tunnettujen verkkokauppojen kumppanuusohjelmia hyödyntävät Twitter-kanavat ovat.

Törmäsin esimerkiksi erääseen Twitter-kanavaan, joka koostuu pelkästään linkeistä Amazon-verkkokaupan tuotteisiin. Jos joku tilaa tämän linkin kautta kirjan tai vaikkapa CD-levyn Amazonilta, saa kyseistä kanavaa ylläpitävä Internet-markkinoija muutaman prosentin provision tehdystä kaupasta.

Näissä Twitter-mainoskanavissa liiketoimintapotentiaali perustuu juuri siihen, että kuluttaja aktiivisesti haluaa vastaanottaa mainoksia tunnetun brändin tuotteista. Kuluttaja on kiinnostunut kyseisen yrityksen tuotteista, ja on siksi valmis seuraamaan kyseisen yrityksen mainoskanavaaa kokematta mainoksia häiriötekijäksi.

Tässä suhteessa Twitter-markkinointi eroaa perinteisestä markkinoinnista, joka pyrkii keskeyttämään kuluttajan esimerkiksi mainoksilla. Internetin puolella keskeyttämismenetelmää käyttävät ns. pop up -mainokset. Nykyään esimerkiksi Helsingin Sanomien verkkosivuja selatessaan saa varoa osoittamasta vahingossa hiirellä mitään mainosta: usein hiiren hipaisun myötä kaiuttimista alkaa tulla häiritsevää mainoshälyä.

Keskeyttämiseen perustuva mainostaminen häiritsee kuluttajaa, minkä vuoksi verkkoselaimiin on kehitetty erilaisia mainossuotimia. Televisio-ohjelmia taas katsotaan tallenteina, jolloin mainokset on mahdollista ohittaa pikakelauksella.

Twitter- ja Facebook-mainonnalla on näihin verrattuna suuri etu: kuluttaja on ilmaissut halunsa vastaanottaa mainoksia.

Toisiko Twitter lisää lukijoita uutuusblogille?

Twitter on viimeisen vuoden kuumimpia Internet-uutuuksia. Twitter on eräänlainen mikroblogi, jossa yksittäisten viestien pituus on rajattu 140 merkkiin.

Twitterin avulla tienaamista vaikeuttaa merkkimäärän rajallisuuden lisäksi se, ettei tekstiin voi upottaa ulkopuolisia mainoksia. Tämän vuoksi käyttäjän on opittava mainostamaan omaa Twitterin ulkopuolista palvelua omilla viesteillä. Mainostaminen ei tietenkään saa olla liian läpinäkyvää, sillä ketään ei kiinnosta seurata pelkkää mainoskanavaa.

Kirjoitan parhaillaan ensimmäisiä juttuja uuteen englanninkieliseen blogiini. Blogin aihepiiri on rajattu varsin tiukasti. Rajaus on syntynyt on yhdistelmänä omia kiinnostuksiani ja mahdollisimman korkeita AdSense-napsautushintoja. Lisäksi otin ajoissa selvää myös siitä, että aihepiiriä sivuavalla blogilla ei ole kovin suurta kilpailua.

Seuraavan kuukauden aikana kirjoitan uuteen blogiin mahdollisimman runsaasti juttuja. En edes yritä löytää blogille suurta lukijakuntaa. Sen sijaan yritän kerätä itselleni Twitterissä mahdollisimman paljon seuraajia, jotka ovat kiinnostuneet uutuusblogin aihepiiristä. Tavoitteena olisi saada kuukaudessa 1000-2000 seuraajaa Twitteriin.

Twitterissä tämä tapahtuu varsin yksinkertaisesti: teen blogin aihepiiriä sivuavia sanahakuja ja ryhdyn seuraamaan käyttäjiä, jotka kirjoittavat blogin aihepiiristä. Suuri osa seuraamistani Twitterin käyttäjistä tilaa vastavuoroisesti oman Twitter-kanavani, mikäli lähetän samaa aihepiiriä sivuavia mikrobloggauksia.

Kun blogissa on valmiina muutamia kymmeniä juttuja, ryhdyn mainostamaan blogia Twitterissä. Twitterin seuraajien joukosta toivoakseni tulee myös blogin aktiivilukijoita.

Mainostamiseen ei kannata ryhtyä heti. On turha mainostaa blogia tai sivustoa, jolla on vasta muutamia juttuja. Sisältöä tarvitaan enemmän, jotta blogi jäisi heti ensivierailulla lukijoiden mieleen. Ensivaikutuksen voi tehdä vain kerran - siksi en mainosta uutuusblogia edes täällä.

Uuden blogin alkuhetkiä

Viime viikolla ihmettelin, miksi Suomessa ei juurikaan ole äijäblogeja. Toiveeni toteutui, sillä pari päivää sitten avattiin Äijäblogi. Käykääpä tutustumassa!

Uuden blogin käynnistäminen ei ole koskaan helppoa. Itse olen juuri rekisteröinyt uuden verkkotunnuksen ja ryhtynyt kirjoittamaan ensimmäisiä artikkeleita uudelle sivustolle. Sivu löytyy jo Googlen avulla, mutta en ole vielä ryhtynyt aktiivisesti markkinoimaan blogia. Markkinoinnin aika on vasta myöhemmin.

Blogin perustamisessa menee aina jonkun verran aikaa. Blogspot-blogi on toki helppo polkaista käyntiin varttitunnissa, mutta webbihotellissa pyörivän järjestelmän pystyttämiseen menee enemmän aikaa.

Valintani uuden blogin ohjelmistoksi oli selvä. Minulla oli entuudestaan hyviä kokemuksia WordPressistä, joten uusi sivustokin on rakennettu kyseisen alustan pohjalle.

WordPressiin on olemassa valtava määrä valmiita blogipohjia, sekä ilmaisia että maksullisia. Lisäksi ohjelmistoa on helppo laajentaa sadoilla lisäosilla, joiden avulla blogiin voi rakentaa hyvin monipuolisia lisätoimintoja.

WordPress on englanninkielinen ohjelmisto, mutta siihen on saatavilla myös suomennostiedostot. Useimpia blogiteemoja ei kuitenkaan ole suomennettu, joten WordPress-blogin pystyttäjä voi tarvita jonkun verran ulkopuolista apua. Blogipohjien suomentaminen ei onneksi ole iso urakka: itse suomennan teematiedoston osapuilleen tunnissa.

WordPress sopii tavallisten blogien lisäksi myös monien muiden verkkosivustojen julkaisualustaksi. Edustavia näytteitä löydät ohjelmiston näyteikkunasta. Sopivan teeman valitsemiseen meni jonkin verran aikaa, mutta lopulta löysin melko hyvin itseäni tyydyttävän teeman.

Seuraa uuden blogiprojektin etenemistä Rahasta-blogissa. Seuraava juttu ilmestyy ensi keskiviikkona kello 18.00.

Google-mainosten sijoittelu ja napsautusprosentti

Anonyymi lukijani kirjoitti pari päivää sitten tärkeän kommentin taannoiseen artikkeliini Blogi ja Google-mainokset. Koska useimmat lukijat eivät varmastikaan huomaa vanhoihin juttuihin kirjoitettuja kommentteja, nostan mielenkiintoisia huomioita nostavan viestin esiin myös tässä:
Se miten moni kävijöistä klikkaa adsense-mainoksia, riippuu pitkälti sivuston aiheesta. Esimerkiksi tietokonepelejä esittelevä sivustolla klikkaus% voi jäädä helposti jopa kymmenesosaan verrattuna matkailusivustoon. Erityyppisellä sivustolla tietyntyyppinen mainosten sijoittelu toimii paremmin kuin toinen. Yleensä aggressiivinen sijoittelu toimii hyvin jos kävijät tulevat googlehaun kautta ja mainokset ovat hyvin kohdistettuja (sivun aiheelle on tarpeeksi adwords-mainostajia). Tässä sinun blogissasi mainokset on ihan hyvin sijoiteltu.

Napsautusprosenttia koskevan huomion olen tehnyt itsekin. Avoimen lähdekoodin ohjelmistoja esittelevän blogin napsautusprosentti jää erittäin pieneksi - tämä johtuu kenties siitä, että avointa lähdekoodia suosivat tietokoneharrastajat eivät ole valmiita maksamaan ohjelmistoista. Toisaalta mainoksetkaan eivät vaikuta kovin hyvin kohdistetuilta.

Matkailusivuilla surffailevat ovat todennäköisesti suunnittelemassa seuraavaa lomamatkaa. Tällöin surffailuun kuuluu olennaisesti esimerkiksi hotelli- ja lentovaihtoehtojen kartoittaminen, mikä onnistuu helposti mainoslinkkejä napsauttamalla. Tällöin klikkausprosentti muodostuu varmasti keskimääräistä korkeammaksi.

Mainosten sijoitteluun liittyvä ajatus oli minulle uusi, mutta havainto on oikeastaan erittäin looginen.

Googlen kautta sivustolle tulee jostakin aihepiiristä tietoa hakevia lukijoita. Mikäli ensivilkaisulla sivustolla ei näytä olevan mitään hyödyllistä, on helppoa siirtyä eteenpäin jotakin agressiivisesti sijoitettua mainosta klikkaamalla. Usein kyseessä ovat ns. made for adsense -sivustot, joiden ainoa tarkoitus onkin tuottaa mainosnapsautuksia. Omaa sisältöä näillä sivuilla on yleensä varsin vähän.

Toisaalta vaikkapa blogeissa tähdätään usein pysyvän lukijakunnan rakentamiseen. Tällöin agressiivinen mainosten sijoittelu on lähinnä haitaksi, sillä lukijat eivät tule sivulle mainosten vaan tekstin takia. Taidan siis jatkossakin pysyä nyt käytössä olevassa puoliagressiivisessa sijoittelussa.

Rahasta-blogin seuraava artikkeli ilmestyy maanantaina kello 18.00. Olethan tilannut blogin Blogilistalla?

Missä viipyvät äijäblogit?

Kävin eilen tutustumassa Akateemisen kirjakaupan lehtiosastoon saadakseni ideoita uusia blogeja varten. Tavallisesti käyn lehtiosastolla läpi vain ne hyllyt, joissa on minua kiinnostavia lehtiä. Tällä kertaa tutustuin muihin hyllyihin.

Kirjakaupassa oli vähintään kymmeniä erikielisiä autolehtiä. Näiden vieressä oli vielä koko joukko moottoripyörälehtiä. Selvästi Suomesta löytyy runsain määrin aihepiiristä kiinnostuneita lukijoita, jotka ovat valmiita maksamaan lehdistä - epäilemättä myös autoista, moottoripyöristä ja näiden osista.

Autoista olisi helppo kirjoittaa blogi, johon riittäisi jatkuvasti uutta jutunjuurta. Uusia automalleja tulee markkinoille tiheään. Lisäksi kuka tahansa voi käydä pyytämässä autoa testiajettavaksi, joten autoa ei tarvitsisi edes ostaa itselleen saadakseen omia kokemuksia uutuusmallista. Lisää ideoita voi napata esimerkiksi Automoblogista, intialaisesta Carazoo-blogista tai MoreThanUsedCars.com-blogista.

Blogilistalta ei löydy juuri lainkaan näitä aihepiirejä käsitteleviä blogeja. Ilmeisesti käsityö- ja muotiblogien myötä suosituksi tullut bloggaaminen käsitetään niin feminiiniseksi harrastukseksi, ettei tosimies ryhdy blogeja kirjoittamaan.

Kaikki viittaa siihen, että auto- tai moottoripyöräblogi voisi menestyä hyvin. Aihepiiri kiinnostaa maksukykyisiä lukijoita sekä mainostajia. Ja mikä parasta: kilpailu alalla on olematonta.

Lehtikioskille ideavarkaisiin

Oletetaanpa, että aikoisin perustaa uuden blogin, eikä minulla vielä olisi ideaa blogin aihepiiristä. Tarkoituksenani olisi kuitenkin saada blogi tuottamaan rahaa. Todennäköisesti muutama aihepiiri kannattaa heti rajata harkintojen ulkopuolelle: nettibisnes, avoimen lähdekoodin ohjelmistot ja oma elämäni. Nämä eivät kiinnosta mainostajia eivätkä lukijoita, minkä vuoksi blogin lukijakunta jäisi väistämättä pieneksi ja mainostulot vähäisiksi.

Tuottava blogi tarvitsee kolme asiaa: lukijoita, mainoksia ja mainosnapsautuksia. Nämä kolme edellytystä toteutuvat, kun blogin aihepiiri kiinnostaa sekä lukijoita että mainostajia. Lisäksi lukijoiden pitää olla kiinnostuneita ostamaan aihetta sivuavia tuotteita. Jos lukijat eivät aktiivisesti etsi tietoa myytävistä tuotteista, eivät he juuri napsauttele mainoksiakaan.

Samoja edellytyksiä - lukijoita, mainostajia ja maksavia asiakkaita - tarvitaan myös painettujen lehtien julkaisemiseksi. Siksi suuren lehtikioskin tai kirjakaupan lehtiosaston valikoimiin tutustuminen voi nostaa esiin monia hyviä ajatuksia uuden blogin teemaksi.

Useimmat lehtikioskit ovat täynnä muotia ja kauneutta käsitteleviä lehtiä. Myös Suomen blogimaailma on täynnä tätä aihepiiriä käsitteleviä blogeja, jotka ovatkin onnistuneet keräämään täkäläisen mittakaavan mukaan huimia lukijakuntia. Voi olla, että muotiblogien markkinoille ei enää tarvita uusia yrittäjiä. Siksi siirryn seuraavalle osastolle.

Matkailu voisi olla hyvä aihepiiri tuottoisalle blogille. Valitettavasti omakohtaisten kokemusten kerääminen tulisi kalliiksi, jos haluaisin esitellä eksoottisia matkakohteita. Tarjoan tässä kuitenkin yhden idean vapaasti varastettavaksi: englanninkielinen blogi Lapin matkailusta voisi kerätä mukavasti lukijoita, jotka ovat kiinnostuneet vaeltamisesta, hiihtämisestä tai vaikkapa vain Joulupukista.

Varsinkin miehet lukevat paljon tekniikkaa käsitteleviä aikakauslehtiä. Blogirintamalla aihetta sivutaan lähinnä eräissä gadget-blogeissa. Riittäisikö auto- tai moottoripyöräblogeille lukijoita Suomessa? Blogi voisi sisältää uutisten lisäksi testejä, tuunausta ja viritysvihjeitä.

Lehtikioskeista löydät varmasti monia muitakin ideoita, joita voi lähteä jalostamaan blogiksi tai nettisivustoksi. Taidanpa minäkin käydä huomenna R-kioskilla...

Artikkelisarja pitää blogin aikataulun kasassa

Blogin kirjoittajan tulisi pysyä säännöllisessä aikataulussa. Vain säännöllisesti ilmestyvät uudet artikkelit saavat blogin lukijat palaamaan sivulle yhä uudestaan. Tästä kaikki ammattibloggaajat tuntuvat olevan yhtä mieltä.

Nyt aurinkoisten kesäpäivien saavuttua tuntuu ajoittain vakealt pysyä säännöllisessä aikataulussa. Kirjoittaminen alkaa tuntua työltä, ja bloggaaja tuntee olevansa loman tarpeessa. Vaan ei auta itku markkinoilla, blogia on kirjoitettava, vaikka lukijat olisivat kadonneet kesälaitumille. Mainosnapsautuksiakaan ei tunnu kertyvän, mikä alentaa motivaatiota entisestään.

Yksi tapa selvitä tästä vaiheesta eteenpäin on siirtyä kirjoittamaan yksittäisten juttujen sijaan artikkelisarjoja. Jo aikaisemminkin olen käyttänyt tätä menetelmää apunani.

Artikkelisarja on hahmoteltava kerralla valmiiksi. Suunnitteluvaiheessa ei kuitenkaan ole tarpeellista miettiä jokaisen jutun sisältöä tai rakennetta valmiiksi. Tärkeintä on saada hahmoteltua viidestä kymmeneen juttua pitkä juttusarja.

Juttusarja kannattaa avata artikkelilla, joka on rakennettu numeroiduksi luetteloksi. Itse olen kirjoittanut esimerkiksi artikkelin, joka esitteli kahdeksan tapaa ansaita blogilla.

Tämä ensimmäinen artikkeli syntyy nopeasti vaikkapa bussimatkan aikana laaditun mind mapin pohjalta.

Seuraavina viikkoina on helppo palata jo blogissa esiteltyyn luetteloon. Nyt jalostat jokaisesta kohdasta kokonaisen uuden artikkelin käsittelemällä luettelon eri kohdat sarjan avausta yksityiskohtaisemmin ja uusia näkökulmia mukaan tuoden.

Artikkelisarja saa lukijat palaamaan blogiin lukemaan loputkin kiinnostavasta juttusarjasta. Yksittäinen hyvin kirjoitettu juttu ei tehoa tässä suhteessa yhtä hyvin kuin selkeä lupaus kiinnostavan aihepiirin käsittelystä myös seuraavissa artikkeleissa. Näin artikkelisarjojen kirjoittaminen auttaa rakentamaan blogille vakituista lukijakuntaa. Pysyvän lukijakunnan syntyminen puolestaan on avainasemassa, kun blogista yritetään saada tuottoisaa.

Rahasta-blogin seuraava artikkeli ilmestyy maanantaina kello 18.00. Palaa silloin lukemaan lisää rahanarvoista asiaa blogeista, Internetistä ja nettibisneksestä!

Kuinka saan kotisivuni Googleen?

Useimmat lukijat löytävät minkä tahansa verkkosivun ensimmäistä kertaa Googlen avulla. Siksi on tärkeää, että Google tuntee sivusi. Kuitenkin Google löytää automaattisesti vain sivut, joille osoittavia linkkejä se kohtaa Internetiä kahlatessaan. Tämän vuoksi uudet sivut eivät välttämättä päädy Googlen tietokantoihin.

Blogien suhteen tilanne on parempi. Useimmat bloggaajat osaavat ilmoittaa bloginsa Blogilistalle tai monille englanninkielisille blogisivustoille. Internetin blogikatalogit linkittävät blogiin, ja näin blogi päätyy käytännössä automaattisesti Googleen.

Jos jostain syystä et halua ilmoittaa blogiasi Blogilistalle, täytyy sinun huolehtia itse hakukonenäkyvyydestä. Sama koskee mitä tahansa muuta verkkosivua, oli kyse sitten yksityishenkilön kotisivusta tai yrityksen verkkokaupasta.

Aivan ensiksi sivu täytyy ilmoittaa Googlelle. Googlella on tarkoitusta varten oma sivu, jonka käyttö ei vaadi rekisteröitymistä. Lisää vain kotisivusi (tai blogisi) osoite kohtaan URL, mahdolliset kommentit laatikkoon Comments ja spämmirobottien estoksi tarkoitetut kirjaimet alimpaan laatikkoon. Napsauta Add URL. Riittää, että ilmoitat sivustosi pääsivun. Google huolehtii myös muiden sivujen indeksoinnista tämän jälkeen.

Google on Suomessa ylivoimaisesti suosituin hakukone. Altavista ja Yahoo taitavat olla nykyään pelkkää kansanperinnettä. Monet Internet Exploreria verkkoselaimenaan käyttävät suomalaiset eksyvät usein myös Microsoftin hakukoneen käyttäjiksi. Siksi verkkosivu kannattaa ilmoittaa myös Microsoftin hakukoneeseen sivulla Live Search URL Submission.

Kun olet ilmoittanut sivusi hakukoneisiin, on hyvä perehtyä hakukoneoptimoinnin alkeisiin. Hakukoneoptimoinnilla tarkoitetaan hakukoneiden ottamista huomioon sivun rakennetta suunniteltaessa ja sisältöä kirjoitettaessa. Monet yritykset myyvät optimointipalveluita, mutta bloggaaja ja pienyrittäjä pääsee pitkälle myös tässä blogissa antamillani ohjeilla.

Tutustu siis seuraaviin artikkeleihin:

1. Kuinka saan Googlen kautta lukijnoita blogilleni?
2. Tuoko Google lukijoita blogiisi?
3. Artikkelin pituudella on väliä - myös blogia kirjoitettaessa!
4. Mitä teen, jos yritykseni ei löydy helposti Googlella?
5. Jos haluat ihmisten löytävän verkkosivusi, ota selville, mitä he etsivät Googlella
6. Bloggarin ja pienyrittäjän hakukoneoptimointi
7. Kymmenen keinoa saada muut linkittämään blogiisisi
8. Otsikoi blogin artikkelit oikein ja saat lisää lukijoita!
9. Artikkelin otsikko on osa hakukoneoptimointia

Kun toimit näissä artikkeleissa antamineni ohjeiden mukaan, saat varmasti lisää lukijoita sivullesi.

Internetin ilmaispalveluiden aika päättymässä

Viime keskiviikon Helsingin Sanomissa oli mielenkiintoinen artikkeli Internetin ilmaispalveluista (HS 20.5.2009, B8). Facebook, Twitter ja YouTube ovat valtavista käyttäjämääristään huolimatta yhä tappiollisia. Olavi Koistisen artikkelin mukaan taantuma koetteleekin nyt rahoittajien uskoa ilmaispalveluihin.

Nykymuotoisen Internetin lyhyen historian ajan on ollut tapana toimia niin, että ensin rakennetaan käyttäjien kannalta mahdollisimman hyödyllinen palvelu. Seuraavaksi palvelulle pyritään keräämään mahdollisimman suuri käyttäjäkunta. Vasta lopuksi ryhdytään miettimään, kuinka nämä kävijämäärät saadaan muutettua rahaksi.

Ongelman taustalla on paljolti se, että käyttäjät ovat tottuneet saamaan kaiken ilmaiseksi. Hyödyllisistäkään palveluista ei olla valmiita maksamaan mitään - palveluiden on oltava ilmaisia. Sama koskee myös viihdettä, joka ladataan maksutta Internetin vertaisverkoista.

Edes suuret mediayhtiöt eivät ole saaneet Internet-sivustoistaan kannattavia pelkillä mainostuloilla. Rupert Murdoch ennusti viimeksi pari viikkoa sitten loppua netin ilmaisille uutispalveluille. Uutisia on kallista tuottaa, mutta niitä on vaikea rahoittaa pelkillä mainoksilla. Lisäksi lukijat siirtyvät tällä hetkellä uutisten parista kohti blogeja ja muita sosiaalisesti tuottettuja mediasisältöjä kohti. Murdoch vihjaa, että hänen omistamiensa lehtien verkkosivustoista saattaa tulla maksullisia vuoden kuluessa.

Suurten yhtiöiden ongelma on tuttu myös rivibloggaajalle: blogi on vaikea saada tuottamaan niin hyvin, että blogilla voisi ansaita edes kohtuullisesti. Laadukkaan sisällön kirjoittaminen on työlästä, eikä suomenkielisen blogin kirjoittaja voi uneksia suuren maailman valtavista lukijakunnista. Kun lukijakunta jää pieneksi, jäävät myös mainostulot pieneksi.

Pitäisiköhän minun ottaa mallia Murdochista? Paljonko sinä olisit valmis maksamaan oikeudesta lukea Rahasta-blogia? Olisitko ylipäänsä valmis maksamaan blogin tilauksesta?

Lisää blogivinkkejä

Tällä kertaa esittelen lyhyesti muutamia kotimaisia blogeja. Kaikki esittelemäni blogit sivuavat liiketoimintaa, viestintää ja Internetiä.

Vierityspalkki on blogi, jota kirjoittaa seitsemän uusmedia-alan ammattilaista. Sivulla on myös laaja työpaikkaosio, jonka avulla varsinkin verkkokoodarit saattavat löytää itselleen peräti palkkaa maksavan työpaikan. Jos haluat tietää, mitä alalla tapahtuu, seuraa Vierityspalkkia.

Tuija Aalto puolestaan seuraa digimediaa Tuhat sanaa -blogissa. Uusimmat artikkelit käsittelevät mm. sosiaalista mediaa, verkkoyhteisön rakentamista sekä verkkotoimijuutta ja journalismia. Aalto on aina ajan tasalla!

Myös Mari Koistinen käsittelee usein minua kiinnostavia aihepiirejä: blogeja, mediaa, viestintää ja markkinointia.

Viime aikoina olen lukenut tiiviisti myös Katleena Kortesuon blogia. Katleenalla on aina kiinnostavia havaintoja viestinnästä - olipa kyse taksikuskin ja asiakkaan välisestä keskustelusta tai mainosteksteistä. Katleenan TAK Palvelumittaria käsittelevästä kritiikistä voisi moni opinnäytetöitään tekevä ylioppilas tai kallis konsulttitoimisto ottaa opikseen.

Jari Parantaisen Sissimarkkinointi puolestaan on Internetin parasta suomenkielistä bisneskoulutusta. Blogi on erinomainen markkinoinnin perus- ja jatkokurssi.

Epäilemättä netin syvyyksissä piilee monia muitakin kiinnostavia blogeja. Jätä blogivinkkisi kommenttilaatikkoon!

Suosikkiblogeja maailmalta

Jo helmikuussa esittelin lyhyesti kolme suosikkiblogiani maailmalta.

Darren Rowse eli Problogger on edelleen ehdoton ykkössuosikkini: blogi päivittyy tiiviisti, ja jokainen artikkeli on lukemisen arvoinen. DoshDosh ilmestyy edelleenkin valitettavan harvoin, mutta yleensä tämänkin blogin jutut ovat täyttä asiaa. Inside AdSense on puolestaan lähestulkoon pakollista luettavaa jokaiselle, joka haluaa tienata Google-mainosten avulla.

Copyblogger lähestyy verkkokirjoittamista selkeän kaupalliselta kannalta. Blogissa ilmestyy lähes päivittäin Internet-markkinointia ja mainoskirjoittamista käsitteleviä juttuja. Copyblogger julkaisee useiden kirjoittajien artikkelia, mikä tuo sisältöön sopivasti vaihtelua.

Jeremy Shoemaker kirjoittaa kekseliäästi nimettyä ShoeMoney-blogia. Tämäkin blogi käsittelee rahan ansaitsemista netissä. Sisältö ei tunnu Probloggerin tai Copybloggerin tasoiselta, mutta kaikesta päätellen myös Shoemaker on onnistunut tienaamaan rahaa nettibisneksillä.

Zenhabits on kolmas uudehko blogisuosikkini. Leo Babauta ei käsittele netissä ansaitsemista, vaan yksinkertaisen elämäntavan hyödyllisyyttä ja yksinkertaisia tapoja helpottaa elämää. Monia Zenhabits-blogin vihjeistä voi toki soveltaa hyvin myös bloggaamiseen.

Blogissa esiintyy ajoittain myös vierailevia tähtiä. Tuoreimmassa artikkelissa esitellään 55 tapaa saada lisää energiaa. Aivan ensimmäiseksi kirjoittaja Greg Go suosittelee vaihtamaan jalkaan puhtaat sukat. Auttaisikohan tämä neuvo kesäkunnossa olevaa bloggaajaa kirjoittamaan entistä tehokkaammin?

En oikeastaan tiedä, mitä ajattelen Steve Pavlinan blogista kokonaisuutena. Herra Pavlina esittelee neuvojaan, joiden avulla fiksut ihmiset voivat kehittyä eri tavoin entistä tehokkaamiksi ja eri tavoin paremmiksi ihmisiksi. Blogista kannattaa kuitenkin lukea kolmen vuoden takainen artikkeli "How to make money from your blog".

Ensi kerralla esittelen kotimaisia blogisuosikkejani. Muistathan sitä odotellessa tilata blogini blogilistalla!

Lisää lukijoita blogille, mutta kuinka?

Blogini lukijamäärä ei ole noussut kolmen kuukauden aikana toivomallani tavalla. Tätä blogia lukee vain muutaman kymmenen ihmistä päivässä, ja vakituisia lukijoita lienee vain parikymmentä.

Kaikesta päätellen minun on lisättävä blogin markkinointia.

Blogia voi markkinoida periaatteessa kahdella tavalla. Ensimmäinen näistä on maksullinen, toinen tapa on maksuton.

Monet markkinoivat blogia tai muuta verkkosivua ostamalla Google-mainoksia. Tällöin tarkoituksena on etsiä hakusanoja, joiden avulla blogille saadaan mahdollisimman edullisia lukijoita. Blogi puolestaan pyritään optimoimaan siten, että sivulle ilmestyy selvästi paremmin tuottavia mainoksia. Tämä liiketoimintamalli tunnetaan nimellä AdSense arbitrage.

Jos pyörittäisin tätä blogia yrityksen kautta, saattaisin hyvin kokeilla tätäkin tapaa edistää blogin lukijakunnan karttumista. En kuitenkaan tällä hetkellä aio ryhtyä mainostamaan blogiani tällä tavoin. Niin harva lukija napsauttaa mainoksia, että pelkästään mainostulojen varaan ei kannata rakentaa liiketoimintaa.

Minun on tyydyttävä korvaamaan pääoman puute omalla työllä. Käytännössä tämä tarkoittaa hakukoneoptimointia ja ahkeraa muiden blogien kommentointia. Muiden blogien kommentointi tuo aina silloin tällöin jonkun vakituisen lukijan, kenties blogini päätyy jopa kommentoidun blogin blogrolliin.

Tällä hetkellä blogin lukijamäärän kasvattaminen on hankalaa. Kevään edetessä suomalaiset siirtyvät tietokoneidensa äärestä ulos aurinkoon, mikä näkyy välittömästi blogin lukijamäärissä ja mainostuotoissa.

Viime viikkoina eri verkkosivujeni lukijamäärät ovat vähentyneet tasaisesti. Pudotus on ollut noin viidentoista, kahdenkymmenen prosentin luokkaa. Jos kesästä tulee lämmin ja aurinkoinen, verkkosivujen mainostuotto todennäköisesti puolittuu vielä tästä.

Luultavasti ansaintamielessä bloggaavien kannattaa hidastaa kirjoittamistahtiaan samaa tahtia kesän lukijakadon myötä. Ainakin itse aion säästää juttuideoita syksyn synkkiin päiviin, jolloin lukijat taas palailevat tietokoneidensa ääriin.

Lue myös: Kuinka löydän lukijoita blogille?

Blogi ja Google-mainokset

Alusta alkaen Google-mainokset ovat reunustaneet tämän blogin artikkeleita. Mainokset ovat varsin hyvin kohdistettuja, eli ne liittyvät hyvin blogissa käsittelemiini aihepiireihin. Lisäksi B2B-mainosten napsautuskohtainen tuotto on varsin hyvä.

Valitettavasti en kiinnittänyt alun perin riittävää huomiota blogipohjan (template) valintaan. Blogipohja nimittäin vaikuttaa Google-mainosten sijoitteluun sivulla, ja sijoittelu puolestaan vaikuttaa merkittävästi mainosten napsautustiheyteen.

Hyvä mainosten sijoittelu kiinnittää lukijan huomion mainoksiin - napsautuksia alkaa kertyä vasta, kun lukijat ovat huomanneet kiinnostavan mainoksen. Siksi mainosten sijoitteluun on syytä kiinnittää huomiota.

Google AdSense -ohjelma on julkaissut sivukartan, joka esittää sivun hyvät mainospaikat. Oheisessa kuvassa paras mainossijainti on merkitty tumman oranssilla, hyvät sijainnit oranssilla ja heikoimmat sijainnit valkealla.

Pari viikkoa sitten siirsin yhden mainoselementin tekstin keskipalstalta pääpalstan ylälaitaan. Sijainti on varsin ärsyttävä, ja lukija kiinnittää Google-mainoksiin väistämättä huomiota - kenties jopa enemmän kuin varsinaiseen blogiartikkeliin. Tämä sijoittelu huononsi siis blogin käytettävyyttä, mutta lisäsi hiukan blogista kertyviä mainosnapsautuksia.

Suurin osa blogin Google-mainoksista on sijoitettu keskimmäiseen palstaan. Tämä sijainti ei ole erityisen hyvä, kuten voi päätellä viereisen sijoittelukartan perusteella. Tarkoitukseni on siirtää jossakin vaiheessa mainokset uuteen sivupalkkiin, joka sijaitsee sivun vasemmassa reunassa. Suomalainen lukija on tottunut aloittamaan lukemisensa sivun ja rivin vasemmasta laidasta, minkä takia katse harhautuu helposti lukemaan myös reunalle sijoitettuja mainoksia.

Liian agressiiviseen mainosten sijoitteluun liittyy myös ongelmia. Jos mainokset häiritsevät lukemista, jättää moni sivun mahdollisimman nopeasti. Tällöin blogille on vaikea kerätä vakituista lukijakuntaa.

Mikäli AdSense-mainokset ovat blogin tärkein ansaintamalli, kannattaa mainokset sijoitella agressiivisesti. Mikäli Google-mainokset ovat vain yksi osa bloggaajan tulonmuodostusta, kannattaa mainokset sijoitella vähemmän häiritsevästi.

Toinen totuus blogin avulla tienaamisesta

Tähän saakka olen esittänyt, että blogin tulee olla hyvä, jotta sillä voisi ansaita hyvin. Olen antanut ohjeita, joiden tarkoituksena on ollut luoda laadukasta sisältöä tarjoava blogi. Ideana on ollut, että hyvä sisältö tuo paljon lukijoita. Lukijamassat puolestaan voidaan muuntaa tuloiksi esimerkiksi mainosten ja kumppanuusohjelmien avulla.

On olemassa toinenkin strategia, joka tuottaa paremman tuntipalkan bloggaamiseen käytetyille tunneille. Täma strategia tunnetaan englanniksi nimellä brute force niche blogging. Tällöin noudattava bloggaaja pyrkii rakentamaan mahdollisimman paljon blogeja, joiden aihe on tarkkaan rajattu. Blogin sisältö pyritään tuottamaan mahdollisimman vähällä vaivalla.

Sisällön sijaan panostetaan hakukoneoptimointiin ja tuottoisan markkinan valintaan. Markkina valitaan esimerkiksi Google AdSense -mainosohjelman tarjoaman klikkaushinnan mukaan.

Numeroiden voimaan perustuva blogi pyritään saamaan mahdollisimman nopeasti riittävän ylös Googlen hakutuloksissa. Tämä tapahtuu kirjoittamalla tarkasti hakukoneoptimoitua sisältöä, joka optimoidaan mahdollisimman kalliita mainoksia silmällä pitäen. Hakukoneoptimointi on kaiken A ja O, sisällön laadulla ei ole väliä.

Kun blogi on saatu hakutuloksissa ylös, sen päivitystahtia voidaan harventaa huomattavasti. Usein muutaman artikkelin kirjoittaminen kuukaudessa riittää pitämään hakutulosten kärkeen päässeen blogin kärjessä.

Tässä vaiheessa blogin ylläpitoon ei mene enää aikaa juuri lainkaan. Energia voidaan omistaa seuraavan markkinan valloittamiseen. Jälleen tutustutaan pinnallisesti uuteen markkinaan, jonka mainokset ovat kalliita. Kirjoitetaan nopeasti muutamia kymmeniä artikkeleita, jotka ajastetaan ilmestymään parin päivän välein.

Ja taas bloggaaja voi siirtyä seuraavan blogin pariin.

Prosessia voidaan vielä tehostaa ainakin kahdella tavalla: ulkoistamalla sisällöntuotanto matalapalkkamaihin (esimerkiksi Intiaan) ja hankkimalla nopeasti kävijöitä käyttämällä halvempia Googlen hakusanoja oman mainoskampanjan perustana. Viimeksimainittu strategia tunnetaan AdSense Arbitrage -liiketoimintana.

Raakaan numeroiden voimaan luottava bloggaaja pyrkii rakentamaan esimerkiksi sata eri blogia. Jos jokainen blogi tuottaa keskimäärin dollarin päivässä, päästään tällä 3000 dollarin kuukausituloihin. Näistä luvuista voivat useimmat laadukkaaseen sisältöön luottavat bloggaajat vain unelmoida.

Seuraava artikkeli ilmestyy ensi launtaina kello 18.00. Olethan tilannut blogini Blogilistalla?

Nettibisnes pystyyn blogin vai nettisivun avulla?

Jos luet ensimmäistä kertaa Rahasta-blogia, tilaa blogin syöte, napsauta sivu webbiselaimen kirjanmerkkeihin tai tilaa blogi Blogilistalla!

Tähän saakka olen kirjoittanut lähinnä blogin kirjoittamiseen liittyvistä ansaitsemistavoista. Tämä johtuu siitä, että bloggaamisen aloittaminen on varsin helppoa. Nettisivun tekeminen, verkkokaupasta puhumattakaan, vaatii jonkin verran enemmän teknistä osaamista kuin blogin pystyttäminen.

Käytännössä kaikki tässä blogissa annetut ohjeet ovat yhtä päteviä blogin lisäksi millä tahansa verkkosivulla tienaamista varten. Minkä tahansa verkkoliiketoiminnan tai pienemmän ansaitsemistavan taustalla ovat samat tekijät:

1) Ihmisten täytyy hakea Googlella hakusanoja, jotka johtavat
2) hakukoneoptimoidulle sivulle, jonne saavuttuaan
3) lukijoiden täytyy napsauttaa mainoksia tai ostaa jotakin.
4) Ansaitseminen tapahtuu Google-mainoksilla, kumppanuusohjelmilla,
5) omalla verkkokaupalla tai
6) myymällä palveluita, jotka kulutetaan joko verkossa tai reaalimaailmassa.

Periaatteessa kotisivuilla tienaaminen ei siis eroa mitenkään blogilla ansaitsemisesta. Nettisivujen rakentajan on kiinnitettävä huomiota kaikkiin samoihin asioihin kuin ansaintamielessä kirjoitetun blogin kirjoittajan.

Käytännössä on muutamia seikkoja, jotka puhuvat blogin puolesta. Esimerkiksi blogin hakukoneoptimointi on huomattavasti helpompaa kuin staattisten verkkosivujen optimointi.

Tutkimusten mukaan potentiaalinen asiakas käy keskimäärin viidestä seitsemään kertaan jollakin verkkosivulla ennen tilauksen tekemistä. Näin kauan kestää, ennenkuin mahdollinen asiakas on vakuuttunut siitä, että sivulla markkinoitu tuote tai palvelu tyydyttää hänen tarpeensa tai että ostaja on vakuuttunut sivun luotettavuudesta.

Blogi helpottaa tätä prosessia huomattavasti: se tarjoaa mahdollisuuden lukijan ja kirjoittajan vuorovaikutukselle, joka puolestaan edistää luottamuksen syntyä. Säännöllisesti ilmestyvät uudet artikkelit taas saavat lukijan palaamaan sivulle yhä uudestaan ja uudestaan. Ainakaan itse en viitsi vierailla staattisilla, muuttumattomilla sivuilla viittä kertaa. Tämän vuoksi kaupatkin jäävät tekemättä.

Vaikka ansaintatarkoituksessa pystytetyn nettisivuston pääasiallinen sisältö olisikin muuttumatonta, kannattaa sivuun yhdistää blogiosasto tai muuta säännöllisesti päivittyvää aineistoa.

Hyvä esimerkki tämänkaltaisesta staattisen ja päivittyvän sivun yhdistelmästä on shakinpelaajille suunnattu ChessPublishing.com. Parin päivän välein sivulla ilmestyy artikkeli, jonka perusteella potentiaalinen tilaaja näkee, mitä teemoja sivuston maksullisissa osissa käsitellään. Maksullisten sivujen lisäksi käytettävissä on keskustelupalsta, jolla käydään tiivistä keskustelua maksullisten osien sisällöstä. Molemmat osat herättävät tilaajan kiinnostuksen maksullisia osia kohtaan ja edistävät asiakkaiden palaamista sivulle.

Minkä tahansa ansaintamallin toiminta tehostuu huomattavasti, kun saat lukijat palaamaan sivulle. Näin uusista lukijoista tulee asiakkaita, ja vanhoille asiakkaille on mahdollista myydä enemmän ja kalliimpia tuotteita. Blogi kannustaa lukijoita palaamaan sivulle, siksi se parantaa sivun tuottoa.

Rahasta-blogin seuraava artikkeli ilmestyy keskiviikkona 13. toukokuuta kello 18.00.

Artikkelin otsikko on osa blogin hakukoneoptimointia

Jos haluat blogille lukijoita Googlen kautta, on sinun tutustuttava hakukoneoptimoinnin perusteisiin. Jokaisen artikkelin otsikko on tärkeä osa blogin hakukoneoptimointia, sillä hakukoneet kiinnittävät erityisesti huomiota blogiartikkeleiden otsikoihin.

Bloggaajan kannattaa ottaa huomioon hakukoneoptimoinnin näkökulmat valitessaan uuden artikkelin otsikkoa. Optimoinnin täytyy perustua tietoon siitä, mitä ihmiset hakevat Googlella -- on turhaa optimoida blogiartikkelia tai sen otsikkoa tiettyjä sanoja varten, jos ihmiset eivät todellisuudessa käytä kyseisiä sanoja etsiäkseen tietoa Googlen avulla. Ihmisten hakutottumuksista saat tietoa esimerkiksi Google AdWords -ohjelman avainsanatyökalun avulla. Suosittujen hakusanojen pitkän aikavälin käyttötrendeistä voit vielä hakea lisätietoja Google Trends -työkalun avulla.

Yleensä blogiartikkelin otsikko esiintyy sen verkko-osoitteessa (URL), jonka näet esimerkiksi www-selaimen osoiterivillä. Hakukoneet antavat erityistä arvoa sanoille, jotka esiintyvät artikkelin tekstin lisäksi sen osoitteessa. Lisäksi blogiartikkelin otsikko esitetään yleensä h1-, h2- tai h3-tageilla merkittynä. Myös tämä korostaa otsikon arvoa hakukoneiden silmissä.

Blogin hakukoneoptimoinnin kannalta tärkeimmät opit otsikoiden käytöstä voidaan tiivistää muutamaan yksinkertaiseen neuvoon. Käytä otsikoita, jotka 1) kuvaavat mahdollisimman hyvin tekstin sisältöä ja 2) sisältävät suomalaisten käyttämiä hakusanoja 3) mieluiten perusmuodossa tai genetiivissä. Muista vielä, että Google arvostaa otsikon alussa olevia sanoja enemmän kuin otsikon lopussa sijaitsevia.

Google ei ymmärrä tekstin sisältöä tai sanojen merkityksiä. Siksi hyvä blogiartikkelin otsikko sisältää täsmälleen samoja sanoja ja ilmaisuja kuin varsinaisen tekstikin. Olen lihavoinut edellä sanat, jotka esiintyvät sekä otsikossa että leipätekstissä. Näin havaitset otsikon ja artikkelitekstin väliset yhtäläisyydet helpommin. Lisäksi Google kiinnittää erityistä huomiota jokaisen artikkelin lihavoituihin sanoihin.

Suomen kieli saa aikaan lisähaasteita blogin hakukoneoptimoinnin kannalta. Google ei nimittäin ymmärrä kaikkia taivutettuja muotoja, ja siksi on parasta käyttää mahdollisimman paljon perusmuodossa tai genetiivissä olevia sanoja. Kielellisesti yksinkertaiset ja selkeät otsikot ovat usein optimaalisia myös Googlen kannalta.

Hyvään otsikkoon ei mahdu kovin montaa sanaa. Siksi kannattaakin miettiä tarkoin, mitä sanoja käyttää otsikossa. Turhat täytesanat ("myös", "ja", "niin") kannattaa jättää pois otsikoista, sillä näitä sanoja ihmiset eivät käytä etsiessään Googlen avulla luettavaa. On parempi käyttää sanoja, joilla on enemmän sisältöä.

Älä kuitenkaan venytä otsikkoa liian pitkäksi. Optimaalinen otsikon pituus on neljän ja seitsemän sanan välillä. Verkko-osoitteen pituuden pitäisi jäädä alle seitsemänkymmenen merkin. Käytetty blogiohjelmisto saattaa myös katkaista kovin pitkät otsikot verkko-osoitetta varten. Tällöin pitkän otsikon loppu menettää osan hakukoneiden antamasta arvosta.

Noudattamalla näitä ohjeita, saat varmasti lisää lukijoita Googlen kautta. Älä kuitenkaan unohda, että otsikoiden tehtävä on houkutella hakukoneiden sijaan lukijoita. Siksi hyvä otsikko ottaa huomioon Googlen lisäksi lukijat.

Rahasta-blogin seuraava artikkeli ilmestyy maanantaina kello 18.00. Jos luet ensimmäistä kertaa Rahasta-blogia, tilaa blogin syöte, napsauta sivu webbiselaimen kirjanmerkkeihin tai tilaa blogi Blogilistalla! Kiitos!

Otsikoi blogin artikkelit oikein, ja saat lisää lukijoita!

Otsikko on tärkein osa blogiartikkelia. Monet bloggaajat eivät kuitenkaan kiinnitä minkäänlaista huomiota kirjoitustensa otsikointiin.

Huono otsikko ei kuvaa muuten hyvin kirjoitetun artikkelin sisältöä, ei houkuttele uusia lukijoita eikä auta hakukoneoptimoinnissa. Vastaavasti hyvä otsikko kertoo lukijalle, mistä artikkelissa on kysymys, tuo uusia lukijoita Blogilistan kautta ja ottaa huomioon hakukoneoptimoinnin vaatimukset.

Hyvä otsikko ottaa siis huomioon sekä blogin vanhat lukijat, uudet lukijat että Googlen. Hakukoneet analysoivat tekstiä toisin kuin ihmiset, minkä vuoksi hyvän otsikon laatiminen on haastavaa. Älä kuitenkaan otsikoi juttujasi pelkästään Googlea varten, sillä blogin lukijat ovat ihmisiä.

Blogiartikkelin otsikon tarkoitus on saada mahdollinen lukija napsauttamaan linkkiä Googlessa, Blogilistalla tai RSS-syötelukijassa. Hyvä otsikko herättää lukijan kiinnostuksen ja houkuttelee lukemaan varsinaisen artikkelin ensimmäisen lauseen ja ensimmäisen kappaleen.

Usein lukijoita houkutteleva otsikko lupaa ratkaista jonkin ongelman. Tämän artikkelin otsikko antaa lupauksen uusien lukijoiden löytämisestä blogille. Aikaisemmin olen esimerkiksi luvannut neuvoja, joiden mukaan lukijat saavat muut linkittämään blogiinsa, mainostuloja blogilla tai lisää lukijoita Googlen kautta. Otsikoiden taustalla on ollut ajatus siitä, että lukijalla on jokin ongelma, joihin hän etsii vastausta. Artikkelini otsikko on luvannut ratkaisun kyseiseen ongelmaan.

Jos artikkeli on rakenteeltaan luettelomainen, kannattaa tämä tuoda otsikossa esiin. Itse olen kirjoittanut esimerkiksi kahdeksasta tavasta ansaita blogilla. Lukumäärän ilmaiseminen otsikossa kertoo lukijalle, montako asiaa hän oppii artikkelista. Riittävän korkea lukumäärä vahvistaa otsikon sisältämää lupausta ja houkuttelee entistä useampia lukijoita napsauttamaan artikkelin otsikkoa.

Salaperäisyys voi myös toimia lukijoiden houkuttelemiseksi blogiin. "Älä lue tätä" -tyylinen otsikko voi tuoda Blogilistalta paljon tavallista enemmän lukijoita. Keinoa ei kuitenkaan kannata käyttää liian usein, sillä tämänkaltaiset otsikot eivät ole hyödyllisiä hakukoneoptimoinnin kannalta.

Lukijoiden tuntemat nimet tuovat helposti lisää lukijoita blogiartikkelille. Tätä voit kokeilla helposti: lisää otsikon alkuun Coco Chanel ja saat varmasti Blogilistalta tavallista enemmän lukijoita. Mikäli Chanelilla ei ole mitään tekemistä artikkelin ja blogin aiheen kannalta, ei näistä lukijoista kuitenkaan tule pysyviä lukijoita.

Lisää ideoita hyvin toimivia otsikoita varten saat helposti silmäilemällä minkä tahansa aikakauslehden kansia. Otsikot, jotka toimivat sekä naistenlehdissä, autolehdissä että tietokonelehdissä toimivat myös blogiartikkeleiden otsikkoina. Ota siis mallia ammattilaisilta!

Lauantaina klo 18.00 ilmestyy blogin seuraava artikkeli. Tuolloin käsittelen blogiartikkelin otsikointia hakukoneoptimoinnin kannalta.

Digitytöt valloittavat Suomen sosiaalista mediaa

Sosiaalisen median bisnespotentiaalista on puhuttu jo vuosia. Käytännössä rahan tekeminen on osoittautunut vähintään haastavaksi, kun suuri yleisö haluaa saada kaikki sisällöt maksutta kulutettavaksi.

Digityttöjen videoblogi on tuore yritys hyödyntää sosiaalista mediaa monipuolisesti. Digitytöt esittelevät podcastissaan uusia alan yrityksiä ja keskustelunaiheita. Viime viikkojen kuuma aihe on tietenkin ollut Bookabooka-palvelu ja sen laillisuudesta käyty keskustelu.

Digityttöjen käytössä on koko Web2.0:n tarjoama arsenaali, sillä digitytöt Sanna ja Helene ovat läsnä kaikkialla Internetissä valmiina verkoistoitumaan yleisön kanssa (Twitter, YouTube, Digitytöt-blogi, Facebook ja Flickr). Hanke on saanut myös virallista tukea, sillä Kopioston yhteydessä toimiva Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK rahoittaa Digityttöjä.

Sannan ja Helenen taustalla oleva sosiaalisen median hyväksikäyttöön erikoistunut konsulttiyritys Zipipop Oy rekrytoi parhaillaan työministeriön Avoimet työpaikat -palvelun kautta markkinointiassistenttia Digityttöjä varten. Yritys etsii markkinointia opiskellutta ekonomia tai tradenomia, joka on kirjoittanut blogia ja on valmis esiintymään myös kameran edessä.

Hempeän pinkkejä Digityttöjä kannattaa selvästi seurata, jos haluaa seurata sosiaalisen median uusimpia tapahtumia. Digitytöiltä voi saada ajatuksia myös oman Internet-liiketoiminnan perustamista varten. Digitytöt on mainiosti käsikirjoitettu ja tuotettu videoblogi, josta uusien yrittäjien kannattaa ottaa oppia. Toivottavasti Sanna kuitenkin pääsee turhista Krisse-maneereistaan eroon - ne pelkästään häiritsevät katsojaa.

Rahasta-blogin seuraava artikkeli ilmestyy keskiviikkona kello 18:00. Artikkeli käsittelee blogiartikkeleiden otsikointia.

Jos luet ensimmäistä kertaa Rahasta-blogia, muista tilata blogin syöte, napsauttaa sivu kirjanmerkkeihin tai suosikiksi Blogilistalla!

Kirjoita blogia säännöllisesti, jos haluat lisää lukijoita

Blogia kannattaa kirjoittaa säännöllisesti, jos haluaa kasvattaa blogin lukijakuntaa. Päätä siis varhain, kuinka usein aiot päivittää blogiasi ja pysy sen jälkeen aikataulussa.

Ohje tuntuu helpolta, mutta sitä on vaikea noudattaa.

Itse olen pystynyt pitämään tämän blogin ilmestymistahdin varsin vakaana. Olen pyrkinyt kirjoittamaan viikottain kolme artikkelia, jotka ilmestyvät maanantaina, keskiviikkona ja lauantaina. Aina en ole kyennyt pysymään aikataulussa, mutta viikkotasolla juttuja on ilmestynyt melko hyvin aikatauluni mukaisesti.

Kirjoittamistahtini on ollut kohtuullisen vakaa: 12-13 juttua kuukaudessa. Tämä oli tarkoitukseni heti alusta alkaen. Tiesin, että minulla ei ole aikaa kirjoittaa joka päivä viimeisteltyä artikkelia. Yksi artikkeli viikossa puolestaan tuntui liian hitaalta tahdilta. Todennäköisesti lukijoita kertyisi aivan liian hitaasti niin harvoin päivittyvälle blogille. Kolme artikkelia viikossa tuntui sopivalta kompromissilta.

Aikataulun pitäminen helpottaa blogin seuraamista. Lukijat oppivat aikataulusi ja osaavat tulla lukemaan juttusi tuoreeltaan. Kukaan ei viitsi kovin montaa kertaa käydä tarkistamassa blogia, jonka sisältö ei näytä päivittyvän.

Aikataulun noudattaminen auttaa myös hakukoneoptimoinnissa: Google oppii blogin päivitystahdin ja mukauttaa sivun indeksointivälin sen päivityksiin. Näin artikkelisi päätyvät entistä nopeammin Googlen hakutuloksiin.

Päivitystahdin pitäminen säännöllisenä on helppoa, kun opettelee käyttämään blogialustan ajoitustoimintoja. Esimerkiksi Blogspotissa on helppoa määrittää uuden artikkelin julkaisuasetuksiin artikkelin ilmestymishetki. Usein kannattaakin kirjoittaa joukko toisiaan sivuavia artikkeleita yhden kirjoittamisistunnon aikana. Juttuja ei julkaista välittömästi, vaan joka juttu asetetaan ilmestymään ennalta päätetyn aikataulun mukaisesti.

Etukäteen kirjoittaminen parantaa myös juttujen laatua. Ajastettuihin artikkeleihin voi palata vielä ennen julkaisemista ja korjata niiden rakennetta ja kieliasua. Näin blogin aikatauluttaminen parantaa artikkeleiden laatua ja tekee lukukokemuksesta miellyttävämmän.

Rahasta-blogin seuraava artikkeli ilmestyy maanantaina kello 18.00.

Myy tavaraa, jos haluat ansaita

Bloggaajan ansaitsemistapoja esittelevässä artikkelissa mainitsin tavaroiden myymisen yhtenä tapana ansaita bloggaamalla. "Suuressa maailmassa" tätä esiintyy jonkun verran, mutta Suomessa tavaroiden myyminen ei ole erityisen yleinen ansaintatapa.

Eräät muotibloggaajat harrastavat pienimuotoista vaatteiden myymistä. Esimerkiksi Colour me! -blogin Ialla on oma pieni Sadekaaripuoti, joka pyörii niinikään blogspot-alustalla. Jyväskyläläinen Moumou taas myy vaatteita Huuto.Netissä. Kummankin bloggaajan tavoitteena taitaa kuitenkin olla pikemminkin lisätilan saaminen liian täynnä olevaan vaatekaappiin kuin suurten tuottojen saaminen.

Ajatusta voisi kuitenkin kehittää eteenpäin. En kuitenkaan ryhdy tällä kertaa antamaan ohjeita muotibloggaajille, sillä he varmasti tuntevat markkinansa minua paremmin. Itse olen myynyt virtuaalimaailmassa vain kirjoja - pyrkimättä kuitenkaan varsinaisesti ansaitsemaan elantoani kirjoja kauppaamalla.

Satunnaiselle kauppiaalle helpoin tapa ryhtyä myymään tavaraa on varmasti Huuto.netin käyttäminen. Valmis ja maksuton huutokauppaportaali huolehtii tarjouskilpailusta ja huutokaupan päätyttyä myyjä ja ostaja saavat toistensa yhteystiedot sähköpostiin. Juuri helpompaa tapaa ryhtyä myymään tavaraa netissä ei voi kuvitella.

Luontevinta kaupankäynnin ja bloggaamisen yhdistäminen on varmasti silloin, kun bloggaajalla on jo valmiina vähittäiskauppaa käyvä yritys: esimerkiksi vaatekauppa, antiikkiliike, antikvaarinen kirjakauppa tai vaikkapa levykauppa. Näiden tuotteet sopisivat mainiosti lukijakunnaltaan rajatun blogin ohessa markkinoitaviksi.

En ole vielä törmännyt yhteenkään bloggaavaan antikvariaatinpitäjään, vaikka jo monet suomalaiset antikvariaatit myyvät kirjoja myös netissä (esimerkiksi http://www.antikka.net/ ja 1000kirjaa.com). Kirjat - yhtä hyvin kirjaharvinaisuudet kuin modernit klassikotkin - sopisivat erinomaisen hyvin blogissa esiteltäviksi. Bloggaava antikvariaatinomistaja voisi tulla nopeasti blogimaailman suosimaksi ostospaikaksi varsinkin aikana, jolloin taantuma näkyy myös antikvariaattien myyntiluvuissa.

Kuka ehtii ensiksi?

Lukijat

 

Copyright 2010.

Blogi käyttää kevyesti tuunattua Modern Clix -teemaa, jonka Introblogger on muokannut Blogspotia varten.