Luet artikkelia:

Artikkelin otsikko on osa blogin hakukoneoptimointia

Jos haluat blogille lukijoita Googlen kautta, on sinun tutustuttava hakukoneoptimoinnin perusteisiin. Jokaisen artikkelin otsikko on tärkeä osa blogin hakukoneoptimointia, sillä hakukoneet kiinnittävät erityisesti huomiota blogiartikkeleiden otsikoihin.

Bloggaajan kannattaa ottaa huomioon hakukoneoptimoinnin näkökulmat valitessaan uuden artikkelin otsikkoa. Optimoinnin täytyy perustua tietoon siitä, mitä ihmiset hakevat Googlella -- on turhaa optimoida blogiartikkelia tai sen otsikkoa tiettyjä sanoja varten, jos ihmiset eivät todellisuudessa käytä kyseisiä sanoja etsiäkseen tietoa Googlen avulla. Ihmisten hakutottumuksista saat tietoa esimerkiksi Google AdWords -ohjelman avainsanatyökalun avulla. Suosittujen hakusanojen pitkän aikavälin käyttötrendeistä voit vielä hakea lisätietoja Google Trends -työkalun avulla.

Yleensä blogiartikkelin otsikko esiintyy sen verkko-osoitteessa (URL), jonka näet esimerkiksi www-selaimen osoiterivillä. Hakukoneet antavat erityistä arvoa sanoille, jotka esiintyvät artikkelin tekstin lisäksi sen osoitteessa. Lisäksi blogiartikkelin otsikko esitetään yleensä h1-, h2- tai h3-tageilla merkittynä. Myös tämä korostaa otsikon arvoa hakukoneiden silmissä.

Blogin hakukoneoptimoinnin kannalta tärkeimmät opit otsikoiden käytöstä voidaan tiivistää muutamaan yksinkertaiseen neuvoon. Käytä otsikoita, jotka 1) kuvaavat mahdollisimman hyvin tekstin sisältöä ja 2) sisältävät suomalaisten käyttämiä hakusanoja 3) mieluiten perusmuodossa tai genetiivissä. Muista vielä, että Google arvostaa otsikon alussa olevia sanoja enemmän kuin otsikon lopussa sijaitsevia.

Google ei ymmärrä tekstin sisältöä tai sanojen merkityksiä. Siksi hyvä blogiartikkelin otsikko sisältää täsmälleen samoja sanoja ja ilmaisuja kuin varsinaisen tekstikin. Olen lihavoinut edellä sanat, jotka esiintyvät sekä otsikossa että leipätekstissä. Näin havaitset otsikon ja artikkelitekstin väliset yhtäläisyydet helpommin. Lisäksi Google kiinnittää erityistä huomiota jokaisen artikkelin lihavoituihin sanoihin.

Suomen kieli saa aikaan lisähaasteita blogin hakukoneoptimoinnin kannalta. Google ei nimittäin ymmärrä kaikkia taivutettuja muotoja, ja siksi on parasta käyttää mahdollisimman paljon perusmuodossa tai genetiivissä olevia sanoja. Kielellisesti yksinkertaiset ja selkeät otsikot ovat usein optimaalisia myös Googlen kannalta.

Hyvään otsikkoon ei mahdu kovin montaa sanaa. Siksi kannattaakin miettiä tarkoin, mitä sanoja käyttää otsikossa. Turhat täytesanat ("myös", "ja", "niin") kannattaa jättää pois otsikoista, sillä näitä sanoja ihmiset eivät käytä etsiessään Googlen avulla luettavaa. On parempi käyttää sanoja, joilla on enemmän sisältöä.

Älä kuitenkaan venytä otsikkoa liian pitkäksi. Optimaalinen otsikon pituus on neljän ja seitsemän sanan välillä. Verkko-osoitteen pituuden pitäisi jäädä alle seitsemänkymmenen merkin. Käytetty blogiohjelmisto saattaa myös katkaista kovin pitkät otsikot verkko-osoitetta varten. Tällöin pitkän otsikon loppu menettää osan hakukoneiden antamasta arvosta.

Noudattamalla näitä ohjeita, saat varmasti lisää lukijoita Googlen kautta. Älä kuitenkaan unohda, että otsikoiden tehtävä on houkutella hakukoneiden sijaan lukijoita. Siksi hyvä otsikko ottaa huomioon Googlen lisäksi lukijat.

Rahasta-blogin seuraava artikkeli ilmestyy maanantaina kello 18.00. Jos luet ensimmäistä kertaa Rahasta-blogia, tilaa blogin syöte, napsauta sivu webbiselaimen kirjanmerkkeihin tai tilaa blogi Blogilistalla! Kiitos!

Tämän artikkelin kirvoittamat kommentit

Esitä oma näkökulmasi

Lukijat

 

Copyright 2010.

Blogi käyttää kevyesti tuunattua Modern Clix -teemaa, jonka Introblogger on muokannut Blogspotia varten.